Solarium

Ultraviolett strålning i solarier delas in i UVA- och UVB-strålning. Solarier har oftast en högre andel UVA än den naturliga solen. I Sverige får solarier maximalt motsvara UV-index 12, det vill säga tropisk sol. Det innebär att en ljushyad person kan bränna sig redan efter 10-15 minuter.

Hälsorisker med solarier
Det finns ett tydligt samband mellan solariesolande i unga år och hudcancer. Särskilt den maligna formen malignt melanom kopplas till solariesolning. Antalet fall av hudcancer har ökat markant under de senaste decennierna i hela Norden.

Myndigheten avråder från solariesolning
Strålsäkerhetsmyndigheten avråder i synnerhet personer under 18 år, personer med ljus och känslig hud och den som har många eller stora födelsemärken att sola solarium. Ju yngre du är, desto känsligare är huden.

Några råd om du trots allt solar i solarium:

  • Sola inte mer än 5 minuter om du inte redan är brun.
  • Var noga med att följa det solningsschema eller den bruksanvisning som ska finnas tillgänglig vid solariet. Överskrid inte den rekommenderade soltiden!
  • Sola inte i solarium i förebyggande syfte. Det ger inte ett säkert skydd mot skador från solen.
  • Anpassa tiden i solariet efter din hudtyp och efter hur solkänslig du är.
  • Följ de råd från Strålsäkerhetsmyndigheten som ska finns anslagna på eller intill varje solarium.

 

Strålsäkerhetsmyndighetens roll
Strålsäkerhetsmyndigheten utfärdar bestämmelser om solarier. Bestämmelserna innebär särskilda krav på information till solariekunderna och krav på att solarieägarna använder rätt utrustning.

 

Informationen är tagen från Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida. Se länkar nedanför.

Skriv ut: