POSOM

 

Psykiskt och socialt omhändertagande vid större olyckor och katastrofer.

 

Posom - ledningsgrupp

 

Socialtjänsten: Peter Öhman och Aino Johansson

Arvidsjaurs församling: Margareta Andersson

Polisen: Sara Sandberg

Barn och ungdom: Peter Andersson

Räddningstjänsten: Magnus Öhman

Hälsocentralen: Nina Fjellner/Therese Gustafsson

 

Övergripande frågor

 • skall svara för samordning, utveckling, och information
 • skall initiera samarbete mellan berörda verksamhetsområden som kommer att engageras vid större olyckor och katastrofer
 • skall ansvara för utbildningsinsatser i den egna organisationen
 • skall utarbeta rutiner och ett gemensamt aktuellt informationsmaterial

 

I samband med större olycka eller katastrof

 • skall med hjälp av stödpersoner upprätta informations- och stödcentrum på uppdrag
  av räddningsledare eller annan som initierat POSOM-insats.
 • skall ge praktisk hjälp samt stöd till människor som är drabbade av olycka.
 • skall samverka med övriga av olyckan berörda organisationer.
 • skall samla viktig information samt ge information till den enskilda personen som är drabbad av olyckan.
 • skall kunna genomföra debriefing, d.v.s uppföljnings-och stödsamtal med insatspersonal.

Församlingshemmet är alltid utgångspunkt för samordnade POSOM-insatser.

 

POSOM-gruppen kallas in via SOS Alarm. Ledningsgruppen kallas i den ordning som framgår av listan.
Stödpersonerna kallas in av ledningsgruppen.

Delar av POSOM-gruppen kan vid behov kallas in även på annat sätt än via SOS Alarm.

Skriv ut: