Hälso- och säkerhetsrådet i Arvidsjaurs Kommun

 

  • En paraplyorganisation bestående av undergrupper som arbetar operativt med sitt speciella område.
  • De operativa grupperna är kommunens Säkerhetsgrupp, LOTS (lokal trafiksäkerhetsgrupp), POSOM gruppen samt Samrådsgruppen.
  • Rådet består avkultur- och fritidschef(ordförande), representanter från skol-, social-, personal- och tekniska förvaltningen, Folktandvården, Vårdcentralen, Arvidsjaurs Församling, ARbetsförmedlingen samt polisen.
  • Rådets uppdrag är att stimulera, vara en styr- och samordningsfunktion samt att följa upp folkhälsoarbetet i kommunen.
  • Målet för folkhälsoarbetet är att utifrån de nationella folkhälsomålen samt folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.


     
    Har du goda förslag på vad som kan göras för folkhälsan eller frågor, kontakta Hälso- och säkerhetsrådets ordförande Kristina Grubbström, 0960-15767 eller via mejl kristina.grubbstrom@arvidsjaur.se 

 

 

 

 

 

Skriv ut: