Hälso- och trygghetsrådet i Arvidsjaurs Kommun

 

  • En paraplyorganisation bestående av undergrupper som arbetar operativt med sitt speciella område.
  • De operativa grupperna är kommunens Säkerhetsgrupp, LOTS (lokal trafiksäkerhetsgrupp), Hälsosam, barn och unga, POSOM samt Samrådsgruppen.
  • Rådet består av kommunalråd (ordförande), representanter från kultur- och fritid, skol-, social-, personal- och tekniska förvaltningen, Folktandvården, Vårdcentralen, Arvidsjaurs Församling, Arbetsförmedlingen samt polisen.
  • Rådets uppdrag är att stimulera, vara en styr- och samordningsfunktion samt att följa upp folkhälsoarbetet i kommunen.
  • Målet för folkhälsoarbetet är att utifrån de nationella folkhälsomålen samt folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.


     

 

 

 

 

 

Skriv ut: