Hälso- och trygghetsrådet i Arvidsjaurs Kommun

 

  • En paraplyorganisation bestående av undergrupper som arbetar operativt med sitt speciella område.
  • De operativa grupperna är kommunens Säkerhetsgrupp, POSOM, Civilt Försvar, LOTS (lokal trafiksäkerhetsgrupp), Barn och unga.
  • Rådet består av kommunalråd (ordförande), representanter från kultur- och fritid, skol-, social-, personal- och tekniska förvaltningen, Folktandvården, Hälsocentralen, Arvidsjaurs Församling samt polisen.
  • Hälso- och trygghetsrådets syfte är att rådet har ett övergripande ansvar att stimulera, samordna och följa upp kommunens arbete med trygghet, säkerhet och folkhälsa, utifrån de lagar, behov och oplitiska prioriteringar som görs. 
Skriv ut: