Mat- och trädgårdsavfall


Matavfall


Många har under åren undrar varför Arvidsjaurs kommun inte samlar in matavfall så som många andra kommuner gör. Det kortfattade svaret är att det i dagsläget inte är vare sig ekonomiskt- eller miljömässigt hållbart. Den miljövinst som tjänas på att omvandla de små mängderna matavfall till biogas äts upp av de långa transportsträckorna i kommunen, vilket är anledningen till att Arvidsjaur blivit undantaget från kravet.

Invånarna uppmanas därför att i första hand starta sin egen varmkompost och i andra hand att kasta avfallet tillsammans med annat restavfall i den gröna soptunnan. 


Kompostera mera

Att kompostera matavfall så som fruktskal, kaffesump, brödbitar och annat matavfall är ett bra sätt att ta vara på och omvandla resterna till bra material för jordförbättring, planteringsjord och toppdressing av gräsmattan. 

Kompostering av matavfall på egna tomten eller för gemensam kompostering av matavfall måste anmälas till miljö- och byggenheten. Om du har en godkänd kompostanläggning för matavfallet kan du få du rabatt på sophämtningen. Läs mer på sidan kompostering.

Minska matsvinnet

Att ta vara på maten vi har är viktigt ur flera synpunkter. Dels så handlar det om att säkerställa att maten är säker att äta och dels om att inte slösa och kasta mat i onödan och på så vis ta vara på jordens resurser. Här kommer några tips på hur du kan minska ditt matsvinn:

  • Se över kylskåpet med jämna mellanrum så att den håller rätt temperatur. Livsmedelsverket har i studier sett att mat som förvaras i 4°C istället för 8°C håller nästan dubbelt så länge.
  • Kolla med termometer var den kallaste platsen i kylskåpet är. Förvara dina kött- och fiskprodukter där.
  • Bäst före - men ofta bra efter. Mycket av maten vi köper idag håller längre än bäst före-märkningen på förpackningen. Bäst före är endast en rekommendation från tillverkaren och maten håller ofta flera dagar längre än märkningen om den förvarats rätt. Använd därför dina sinnen för att avgöra om den fortfarande är ätbar. Titta, lukta och smaka! Livsmedel som märkts med sista förbrukningsdag har vid förpackningstillfället bedömts bli skadligt för hälsan efter en viss tid och anses därför inte säkert att äta efter att förbrukningsdagen passerat.

Vill du veta mer om du hur du kan minska matsvinnet? Läs mer på Livsmedelsverket.se


Trädgårdsavfall


Trädgårdsavfall är allt komposterbart som uppkommer vid normal skötsel av din trädgård, till exempel löv, gräs, fallfrukt, egenodlade grönsaker, kvistar och mindre grenar. I Arvidsjaurs kommun kan du kompostera trädgårdsavfall på din egen tomt utan något särskilt tillstånd. Du kan även själv tillverka en oisolerad behållare eller köpa en färdig. Större mängder eller stora bitar trädgårsavfall, som ecempelvis grova grenar, kan lämnas till ÅVC. 

Har du hittat en växt i trädgården som du tror kan vara en invasiv art? Då har du en skyldighet at förhindra växtens fortsatta spridning. Läs mer på sidan Invasiva arter eller gå in på invasivaarter.nu för mer info och för att rapportera ditt fynd.

Vad händer med avfallet?

Trädgårdavfall som lämnats till Återvinningscentralen samkomposteras tillsammans med slam på ÅVC. 

Skriv ut: