Blomsterlupiner
Blomsterlupiner

Invasiva arter

Du har säkert någon gång stött på begreppet invasiva arter. Det är ett uttryck som beskriver olika typer av arter, växter eller djur som inte förekommer naturligt inom ett visst område, men som sprider sig mycket lätt och kan orsaka stora problem. Flera invasiva växter har hittats blommandes i vår kommun.

Växterna tränger undan naturligt förekommande arter och kan snabbt ta över ett helt område om vi inte förebygger och förhindrar deras spridning. 

Detta kan få stora konsekvenser för det lokala växt- och djurlivet och kan påverka ekosystemet och den biologiska mångfalden i hela området. I Norrbotten är de vanligaste invasiva växterna Jätteloka, Tromsöloka och Jättebalsamin.

Förebygga och förhindra spridning

Vi har alla ett ansvar att hjälpa till att förhindra spridningen av de invasiva växterna. Du som privatperson kan hjälpa till genom att förhindra spridningen av och rapportera främmande invasiva växter som du hittar ute i naturen, trädgården eller under promenaden. Mark- och fastighetsägare har en skyldighet att bekämpa och vidta åtgärder om det finns EU-listade invasiva arter vid den egna fastigheten. Om du hittar en invasiv växt på kommunens mark ska du göra en felanmälan på hemsidan. Rapportera också dina fynd av invasiva arter på www.invasivaarter.nu

Att ta bort och hantera invasiva växter

Det finns lagar och regler i EU-förordningen som styr hur invasiva växter ska hanteras. Mindre mängder kan sättas i dubbla förslutningsbara sopsäckar och kastas i kärlet för brännbart. Större mängder ska lämnas i dubbla sopsäckar till återvinningscentralen som bränner upp växtavfallet. Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot stora mängder jord som är förorenad med invasiva, utan hänvisar vidare till annan avfallsanläggning eller avfallsentreprenör. Kasta aldrig invasiva växtrester i komposten, där sprider dem sig lätt vidare.
 

Invasiva främmande växter på EU:s lista

Växter som EU listat som främmande invasiva och som finns i Norrbotten:

Övriga invasiva växter i Sverige

Växter som inte finns med på EU:s lista, men som skapar stora problem i Sverige:

  • Jättebalsamin
  • Jätteloka
  • Tromsöloka
  • Smal vattenpest
  • Blomsterlupin
  • Parkslide
  • Sjögull
  • Vresros
Skriv ut: