Att skrota den uttjänta bilen

Uttjänta bilar omfattas sedan den 1 juni 2007 av producentansvar. Bilproducenterna har en skyldighet att se till att deras bilar kan återvinnas på ett miljöklokt sätt. Deras gemensamma mottagningssystem för skrotbilar i Sverige heter BilRetur.

I Arvidsjaurs kommun erbjuder BilRetur kostnadsfri hämtning av din bil. I dagsläget kan bokning endast ske via formuläret på Bilreturs hemsida. Arvidsjaurs ÅVC tar ej emot skrotbilar/fordonsvrak.

Fyll i formuläret, med alla uppgifter om ditt fordon, registreringsnummer, var fordonet finns osv. Du får en bekräftelse per e-post som du sedan svarar på. Fordonsvrak och andra ej kompletta bilar som t.ex. saknar motor, växellåda eller katalysator kan dock mottagningsstället begära ersättning för.

Klicka här för att beställa hämtning av skotbil via Bilreturs hemsida
(Ni kan vända er direkt till en bilskrot, men då tillkommer deras hämtningsavgift.)


Tänk på att!

Det åligger dig som fordonsägare att se till att den uttjänta bilen vid hämtningstillfället står vid en lämplig hämtningsplats. Med lämplig hämtningsplats avses plats vid eller i anslutning till allmän väg eller annan plats dit lastbil och släp med fulla axeltryck kan och tillåts köra. Med lämplig hämtningsplats menas också en plats med gott om utrymme där lastbil och släp kan vändas. Dessutom får inte den uttjänta bilen stå längre bort än den kan nås från den fordonsmonterade kranen på lastbilen.

Registreringbevis

Registreringsbeviset ska överlämnas innan hämtningen eller vid hämtningen. Det skall även vara undertecknat av ägaren.

Definition av uttjänt bil och fordonsvrak:

Uttjänt bil: Komplett* bil som man av någon orsak valt att inte använda mer och därför vill skrota. En uttjänt bil skall normalt kunna köras eller bogseras till mottagningsställe.
* Enstaka detaljer av mindre ekonomiskt värde kan få saknas. Ex. på sådana detaljer är backspegel, strålkastare, lyktglas.
Fordonsvrak: Ej komplett bil, där delar av ekonomiska eller andra värden har demonterats. Exempel på sådana delar är bl.a. motor, växellåda, katalysator och elektroniska komponenter som styrenheter.

Relaterade Länkar

Skriv ut: