Läkemedel, kanyler och termometrar

 

Här kan du se hur du hanterar dina läkemedel, kasserade kanyler och termometrar. Kom ihåg att källsortera ut förpackningar som inte behövs vid inlämnandet på apoteket och lämna dem till återvinning. Tomma tablettkartor kan slängas i hushållsavfall som går till förbränning.

Kasserade kanyler

läkemedel och kanyl

Behållare (burkar eller SafeClip) för använda kanyler, delar apoteket Kronan ut kostnadsfritt till hushåll. Fyllda behållare kan sedan lämnas tillbaka till apoteket. Sprutor (utan kanyl/spets) kan läggas i det brännbara hushållsavfallet.

Läkemedel/ Mediciner

Överblivna eller gamla mediciner lämnas kostnadsfritt till apoteket. När de lämnas in till apoteket ska de vara väl förpackade i en genomskinlig plastpåse. Apoteken tillhandahåller speciellt framtagna påsar för detta som också är gratis.
Tomma tablettkartor kan slängas i hushållsavfall som går till förbränning

Termometrar

-innehållande kvicksilver, lämnas väl förpackad till kommunens återvinningscentral (ÅVC).
-innehållande batterier, lämnas till kommunens återvinningscentral (ÅVC) och sorteras som elektronikavfall

Skriv ut: