Hushållsavfall

När det farliga avfallet och allt som kan materialåtervinnas sorterats ut finns det ofta en rest kvar. Det är det som vi sätter i soppåsen och har ner i det gröna kärlet.

Hushållsavfall, även kallat restavfall, är allt det avfall som skapas i hushållet, eller annan verksamhet, som inte återvinns på annat sätt. Blöjor, trasiga plastleksaker som inte innehåller batterier, kuvert, plåster, tops och en mängd annat avfall blir istället bränsle i särskilda anläggningar för avfallsförbränning. Det ger både värme och el.

Endast brännbara material i kärlet

Det är viktigt att endast ha ner brännbara material i det gröna sopkärlet. Det är t.ex. matrester, hushållspapper, blöjor, bindor, dammsugarpåsar. Övrigt hushållsavfall till exempel farligt avfall, el-avfall, restavfall eller grovavfall kan lämnas på Återvinningscentralen (ÅVC). Observera att du inte ska lägga aska i sopkärlet, utan lämna det till ÅVC. 

Förpackningar och tidningar lämnas till en återvinningstation (ÅVS).

Hämtning

Hushållsavfall hämtas i normalfallet varannan vecka. 

Hämtningsdagar ska ditt sopkärl, om du vill ha det tömt, placeras i infart vid bakkant av trottoar (tomtgräns). Kärlet ska vara fritt stående, fullt synligt och lockets öppning vänt mot vägen. Med denna åtgärd säkerställer du att kärlet blir tömt. 

Läs mer om sophämtning här

Vad händer med avfallet?

Kommunen har "monopol" på hushållens avfall vilket innebär att kommunen är skyldig att omhänderta hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Skyldigheten omfattar även hushållens farliga avfall. Insamlat hushållsavfall levereras efter mellanlagring till Boden Energis kraftvärmeanläggning i Boden där det bränns och blir till fjärrvärme och el.

Skriv ut: