Grovavfall

Grovavfall är avfall från hushåll som är för tungt, stort eller som av andra orsaker inte är lämpligt att samla in i kärlet för restavfall. Privatpersoner kan kostnadsfritt lämna in sitt grovavfall på återvinningscentralerna i kommunen. Lämna gärna saker som går att återanvända i Returtältet så någon annan kan få nytta av det.


Grovavfallet är större saker som inte går ner i soptunnan som till exempel möbler,
cyklar och pulkor. Till grovavfall räknas även metallskrot, trä, trädgårdsavfall,
samt isolering och gips.

På återvinningscentralerna kan du som privatperson kostnadsfritt lämna ditt
grovavfall. De har bemannade öppettider för att personal alltid ska finnas till
hands och hjälpa dig med sorteringen.

Klicka här för att se Återvinningscentralernas öppettider

På återvinningscentralerna tar vi emot följande avfallsslag:

  • Betong och tegel
  • Brännbart avfall, som plastmattor, textilier, brännbara möbler
  • Deponirester, som köksporslin, dricksglas samt möbler och husgeråd av blandmaterial
  • Elektronikavfall, som radio, tv, småapparater, spisar, tvättmaskiner, glödlampor
  • Förpackningar och tidningar
  • Metallsskrot, som cyklar, utegrillar, kortare järnrör med mera
  • Träavfall
  • Trädgårdsavfall
  • Vitvaror

Däremot kan du inte lämna bildäck på återvinningscentralen. De ska lämnas till försäljare av däck.
Läkemedel lämnas till Apoteket.

Vad händer med avfallet?

Grovavfall lämnas på Återvinningscentralerna (ÅVC) för sortering och vidare transport till olika anläggningar. Metallskrot transporteras till Kuusakoskis sorteringsanläggning i Skelleftehamn. Det brännbara skickas till Boden och restavfall som inte går att bränna läggs på deponi i Piteå. 

Skriv ut: