Elavfall

Alla produkter med sladd eller batteri ska lämnas på återvinningscentralen som elavfall när de är förbrukade. Elavfall innehåller mycket material som kan bli till nya produkter och metallen kan återvinnas flera gånger om. Elavfall kan också innehålla miljöfarliga ämnen som kvicksilver, bly och kadmium som inte får spridas vidare. Genom att lämna in elavfall till återvinningen sparas naturresurser och vi bidrar till en renare miljö.

Elektroniskt avfall är produkter som behöver / behövde elektrisk ström för att fungera, antingen via sladd eller batteri. Ibland kan batterierna vara inbyggda i produkterna och då lämnas hela produkten in (du behöver alltså inte ta ut batteriet). Även lysrör och glödlampor räknas som elavfall, men har ofta separata kärl för insamlingen. 

Exempel på det vi kallar elavfall är:

  • TV-, DVD- och radioapparater
  • Klockor
  • Musikanläggningar
  • Telefoner
  • Datorer
  • Glödlampor
  • Kvicksilverlampor till exempel lågenergilampor och lysrör
  • Vitvaror; till exempel spisar, kylar, frysar, diskmaskiner
  • Apparater som innehåller kretskort och drivs med batteri eller sladd.

Här lämnar du avfallet

Privatpersoner och verksamheter får kostnadsfritt lämna elektronikavfall på någon av våra återvinningscentraler i Arvidsjaur, Moskosel eller Glommersträsk.

Vad händer sen?

Elektronikavfallet måste skickas till certifierade demonteringsföretag. För Arvidsjaur kommun innebär det  Kuusakoski AB i Skelleftehamn. Där plockas avfallet isär, farliga komponenter omhändertas och användbart material återvinns. Kylar och frysar skickas till Bjästa återvinning utanför Örnsköldsvik för att tömmas på kompressoroljor och freoner. Sedan hämtas de och de material i dem som går att återvinna återvinns.

Producentansvar

Den 1 juli år 2001 kom en ny lag om producentansvar på elektronik. Den nya lagstiftningen innebär att producenter till elektroniska produkter ansvarar för att det finns ett system för det insamlade avfallet.

El-kretsen är näringlivets servicebolag för insamling och återvinning av elektroniskt avfall. Verksamheten drivs av de avgifter som producenterna av elektroniskt avfall betalar. Företag som räknas som producenter är dem som tillverkar, säljer, importerar eller exporterar elektroniska produkter, 

Läs mer om El-kretsen

Relaterade Länkar

Skriv ut: