Däck

Sedan 1995 finns ett producentansvar för däck från bilar, motorcyklar, traktorer, släpkärror med flera. Svensk Däckåtervinning AB organiserar insamling och återvinning av alla uttjänta däck.

Som privatperson lämnar du dina däck till en gummiverkstad, förutsatt att det
rör sig om ett mindre antal och att däcken är utan fälg. Om fälgen sitter kvar kan
gummiverkstaden ta ut en avgift från dig för att demontera däcken.

Vad händer med däcken efter insamlingen?
Materialersättning samt energianvändning i cementindustrin är två stora områden
för uttjänta däck. Mer information hittar du hos Svensk Däckåtervinning, länk
hittar du till höger.
 
Däck från cyklar och skottkärror samt slangar lämnar du som brännbart avfall på återvinningscentralerna.
Skriv ut: