Brännbart avfall

Brännbart avfall är avfall som inte är farligt avfall och som rimligen inte går att återvinna på annat sätt än genom energiutvinning.

Exempel på brännbart avfall är tapeter, slang, mattor, markisolering, gummi, läder, pärmar, skor, skumgummi, väskor, textilier, madrasser, soffkuddar, heltäckningsmattor, plast- och linoleumgolv, plasttak, pulkor, plastleksaker, plastmöbler, presenningar, plexiglas, glasfibervävmed mera.

Vad händer sedan?

Denna avfallsfraktion går till avfallsförbränning och där utvinns energi ur soporna.

Avfall som inte får läggas i brännbart:

  • Wellpapp och kartong - lämnas till materialåtervinning
  • Trä - lämnas till flisning
  • Inte brännbart avfall; exempel är vitvaror, bildelar, cyklar, betongavfall, tomfat. 
  • Miljöfarligt material; exempel är olje- och kemikalierester, gasflaskor
  • Material som innehåller för stora enheter, 20 x 20 x 80 cm, t.ex. stoppade möbler, dessa lämnas i fraktionen stort brännbart. 

OBS! Regeringen har beslutat att införa separat insamling av textilavfall från och med den 1 januari 2025. Kommunerna kommer liksom idag att ansvara för insamlingen. Mer information kommer. 

 

Skriv ut: