Batterier

Batterier kan innehålla några av de farligaste tungmetallerna som vi kan spåra i naturen och hos djuren. Det handlar om kvicksilver, kadmium och bly. Det är därför viktigt att batterierna tas om hand på rätt sätt. Det är svårt att veta vilka batterier som är miljöfarliga och inte. Därför ska du lämna in alla batterier.

Så här sorterar du dina batterier:

  • Småbatterier lämnar du i närmaste batteriholk. De finns bland annat på
    återvinningsstationerna och i vissa butiker.
  • Fordonsbatterier lämnar du på Återvinningscentralen i Arvidsjaur.
  • Batterier som är inbyggda i olika apparater och produkter lämnas som
    elektronikavfall på en av  återvinningscentralerna i kommunen.

När du lämnat in dina batterier skickas de iväg för sortering. Så mycket som möjligt av batterierna återanvänds. Kadmium och bly används i nya batterier. Nickel skickas till stålverk. 

Skriv ut: