Källsortering och avfall

Källsortering innebär att du sorterar avfallet där det uppstår, vid källan, till exempel i ditt hem. Att lämna avfallet på rätt plats gynnar miljön och sparar både energi, material och pengar.

Förpackningar lämnas till närmaste återvinningsstation. Matrester och brännbara avfall som blir kvar, sorterar du i det gröna kärlet. Grovavfall och farliga avfall lämnar du på återvinningscentralen. Mer information om olika avfallstyper hittar du här: Batterier, SkrotbilarBrännbart avfallDeponirestDäckElavfallFarligt avfallFörpackningar och tidningarGrovavfallHushållsavfallInvasiva arterLäkemedelMat- och trädgårdsavfall, Kompostering

Har du saker hemma som du inte längre behöver men som fortfarande går att använda? 

Lämna in till Ånyo Returbutik eller i Returtältet på ÅVC och gör en god tjänst för miljön och klimatet. Klicka här för att se Ånyos öppettider.


 

Vanliga frågor och svar

 

Vad ska jag lämna på återvinningsstationen?

Var hittar jag min närmsta återvinningsstation?

Jag vet inte hur jag ska sortera mitt avfall - finns det någon guide? 

Vad menas med förpackning?

Varför ska jag källsortera mina förpackningar?

Varför får jag bara lämna förpackningar på stationen och inte andra småsaker i exempelvis plast eller glas?

Allt blandas väl ändå ihop och hamnar på soptippen?

Måste jag diska ur förpackningarna innan jag sorterar dem på återvinningen?

Hur sorterar jag en förpackning om består av lite allt möjligt?

Om en påse eller tablettkarta är silverfärgad på insidan, är det plast eller metall?

Ska mjuka och hårda plastförpackningar lämnas i samma behållare?

Vart kan jag hitta min närmaste återvinningsstation?

Hur anmäler jag problem eller fel jag upptäckt vid återvinningsstationen?

När har Återvinningscentralen öppet?

Vad räknas som grovavfall?

Vad kan jag kasta i det gröna kärlet hemma?

Räknas alla växter till trädgårdsavfall?

Hur ska jag veta vad som är farligt avfall?

Vad räknas som elavfall?

Varför ska vi återvinna avfall?

Varför ska jag lämna saker till återbruk? 

Måste jag sortera mitt avfall?

 Vad ska jag lämna på återvinningsstationen?

       


Sortera och lämna in dina förpackningar av papper, kartong, wellpap, plast, glas, tidningar och annat tryckmaterial på återvinningsstationen. Du kan även lämna batterier i angiven behållare. Om du är osäker på i vilken behållare din förpackning ska sorteras så kan du kolla på baksidan av förpackningen. Där finns oftast en av ovanstående symboler eller en sorteringsanvisning om i vilken behållare den hör hemma. Du kan också spana in vår sorteringsguide eller gå in på www.sopor.nu för att snabbt få svar på vart du lämnar ditt avfall.  

Tillbaka till frågor och svar


Var hittar jag min närmsta återvinningsstation?

Klicka här för att hitta din närmsta återvinningsstation

Tillbaka till Frågor och svar  


 

Jag vet inte hur jag ska sortera mitt avfall - finns det någon guide? 

Ja, du kan se beskrivningar av de olika avfallstyperna genom att klicka på länkarna här högre upp eller till höger. På sidan sopor.nu kan du enkelt skriva in det du vill kasta så får du upp information om vad det räknas som för avfall och vart du kan lämna det. 

Tillbaka till Frågor och svar  


Varför får jag bara lämna förpackningar på stationen och inte andra småsaker i exempelvis plast eller glas?

Företag som säljer, importerar, tillverkar eller på annat sätt för in produkter till Sverige har ett ansvar att samla in och ta rätt på avfallet. Det kallas för producentansvar. Förpackningar är en varugrupp som har producentansvar och därför måste de samlas in för att producenterna ska kunna ta rätt på och återvinna förpackningarna. Genom att kasta andra saker som inte är en förpackning på återvinningsstationen, exempelvis ett trasigt dricksglas eller en plastleksak, så försvårar man producenternas möjlighet till återvinning då produkterna dels inte ska sorteras där, men även för att de oftast består av en annan typ av material. Även om grundmaterialet är densamma, exempelvis glas eller plast, så har de ofta en annan sammansättning som vid en blandning med förpackningarna kan försämra den nya råvarans kvalité. 

Tillbaka till frågor och svar

 


Vad menas med förpackning? 

Till förpackning räknas allt material som används för att skydda, omsluta eller presentera en vara eller produkt under tiden den används eller när den är slut. Om du exempelvis köpt en brödlimpa så är plastpåsen runt brödet en förpackning som du sedan ska återvinna. Papperspåsen som du fyller med frukt och grönt i butiken ska även den sorteras som en pappersförpackning. Till och med toapappersrullen i kartong är en förpackning som ska sorteras och återvinnas. 

Tillbaka till frågor och svar


Varför ska jag källsortera mina förpackningar?

Att källsortera förpackningar och lämna det vidare för återvinning är viktigt av många anledningar. Genom att använda det redan befintliga materialet som finns i förpackningar kan vi spara på miljön och klimatet genom att inte behöva utvinna lika mycket råvaror för att producera nya förpackningar. Återvinning är dessutom en mindre energikrävande process än att ta fram nytt råmaterial för att producera mer, vilket sparar energi och minskar mängden utsläpp.

En annan anledning är att vi dessutom betalar för insamlingen genom en återvinningsavgift som redan finns inbakat i priset för varan. Genom att inte källsortera och istället bara kasta förpackningarna i de vanliga soporna betyder att vi måste betala för hanteringen en gång till via sopräkningen. Det är helt enkelt slöseri att inte källsortera.

Det är också reglerat i lag att invånare i Sverige ska sortera ut returpapper, förpackningar, elavfall, batterier och grovsopor och lämna till återvinning. 

Tillbaka till frågor och svar


 

Allt blandas väl ändå ihop och hamnar på soptippen? 

Det stämmer inte, utan är en seglivad myt. Förutom att det är lag på återvinning, så får entreprenörerna en ersättning för att leverera rent och sorterat material till anläggningarna. Om materialet är blandat så tar inte anläggningen emot det och entreprenören får själv stå för kostnaden av förbränning eller deponi, vilket dem såklart inte vill göra.

Tillbaka till frågor och svar


 

Måste jag diska ur förpackningarna innan jag sorterar dem på återvinningen?

Nej, det är en myt. Förpackningen ska däremot vara tömd på sitt innehåll. Anledningen till att dem ska vara tomma är dels av hygienskäl och dels för att vissa automatiska sorteringsprocesser sorterar visst material efter vikt, vilket då kan bli missvisande och påverka återvinningsprocessen. 

Tillbaka till frågor och svar


Hur sorterar jag en förpackning som består av lite allt möjligt? 

Ta lös dem delar du kan, exempelvis en kork, och sortera den i rätt behållare. För material som består av både kartong och en plasthinna, exempelvis mjölk- eller juiceförpackningar, så sorterar du den som pappersförpackning. Plasthinnan kommer att separeras från kartongen under återvinningsprocessen. I allmänhet ska du sortera förpackningen utefter det som det finns mest av i förpackningen. Dubbelkolla vad som står på baksidan av förpackningen om du är osäker.

Tillbaka till frågor och svar


Om en påse eller tablettkarta är silverfärgad på insidan, är det plast eller metall? 

Kolla vad som står på baksidan av förpackningen, där ska det finnas en symbol eller anvisning för hur du ska sortera den. Om det inte finns så kan du testa knyckla ihop förpackningen - om den behåller formen är det metall och om den vecklar ut sig är det plast. Om tablettkartan har kvar tabletter så ska du lämna in den på närmaste apotek.

Tillbaka till frågor och svar


 

Ska mjuka och hårda plastförpackningar lämnas i samma behållare?

Ja, det stämmer! Du behöver inte separera plastförpackningar från varandra eftersom de hanteras på samma anläggning. Anläggningarna har möjlighet att på enkelt sätt separera den mjuka plasten från den hårda, så det enda du behöver tänka på är att lämna in dina förpackningar på återvinningsstationen.

Tillbaka till frågor och svar

 


 

Vart kan jag hitta min närmaste återvinningsstation?

I kommunen finns det nio återvinningsstationer, fyra stycken i tätorten och fem stycken fördelat i byarna Glommersträsk, Abborrträsk, Lauker,  Moskosel och Auktsjaur. Det lättaste sättet att hitta din närmaste återvinningsstation gör du genom att klicka på länken Hitta min närmaste återvinningsstationDu kan även se beskrivningar om vart de finns här nedan.

Arvidsjaurs tätort

Byarna
  • Östra Skolgatan vid Stortorget
  • Korsningen Hedgatan/Gamla landsvägen
  • Bakom kommunhuset
  • Sten Laestadiusväg - Odlingsgatan
  • Glommersträsk - Ängsvägen, vid ishallen
  • Abborrträsk - Folkets Hus
  • Lauker - Vid fd lanthandeln
  • Moskosel - Vid fd brandstationen
  • Auktsjaur - Vid byastugan

Tillbaka till frågor och svar


 

Hur anmäler jag problem eller fel jag upptäckt vid återvinningsstationen?

På varje återvinningsstation finns en informationsskylt. Där hittar du en kod för den specifika stationen vilken ska uppges när du felanmäler till exempel överfyllda behållare o.s.v. Det finns även en QR kod på skylten. Via den kommer du direkt till felanmälan för den specifika stationen. Mer information om återvinningsstationerna, felanmälan samt källsortering

Har du som privatperson synpunkter eller frågor om återvinningsstationerna går det att ringa Arvidsjaurs kommuns kundtjänst för avfall på 0960-156 000.

Tillbaka till frågor och svar


Vad räknas som grovavfall?

Till grovavfall räknas stora och skrymmande föremål från hushåll, t.ex. cyklar eller möbler. Det är avfall som antingen är för stort eller av annan anledning inte lämpar sig att kasta i de vanliga kärlet för hushållsavfall (restavfall). En stor del av grovavfallet kan sorteras för återvinning, t.ex. träavfall, metallskrot o.s.v.

Om du har en möbel eller andra saker som du inte längre vill ha kvar men som fortfarande går att använda så kan du lämna det i Returtältet på ÅVC i Arvidsjaur eller lämna in till Ånyo Returbutik på Stationsgatan 31A.

Tillbaka till Frågor och svar


Vad kan jag kasta i det gröna kärlet hemma?

Till restavfall räknas det avfall som blir kvar när du sorterat ut farligt avfall, el- och elektronikavfall, grovavfalll, förpackningar och tidningar. Matavfall ska egentligen även det sorteras ut, men Arvidsjaur har ett undantag från kravet om matavfallsinsamling med anledning av utebliven miljönytta (läs mer här). Du kan därför kasta matavfallet i det gröna kärlet eller välja att starta en varmkompost för att skapa näringsrik jord och få billigare sophämtning (läs mer om kompostering). 

Tillbaka till Frågor och svar


 

Räknas alla växter till trädgårdsavfall?

Nästan allt som vuxit i din trädgård kan återvinnas, både grenar, kvistar och andra växtdelar. Du kan välja att kompostera trädgårdsavfallet hemma utan något särskilt tillstånd eller lämna det till Återvinningscentralen för hantering. 

Ibland kan objudna gäster smyga sig in i trädgården i form av invasiva växter. Det är växter som egentligen inte hör hemma i vår natur, sprider sig lätt och utkonkurrerar inhemska arter. Om du upptäcker en invasiv växt på din fastighet så har du en skyldighet att förebygga dess spridning. Du får inte ha ned invasiva växter i trädgårdskomposten. Mindre mängder kan sättas i dubbla förslutningsbara sopsäckar och kastas i det gröna kärlet för hushållsavfall. Större mängder lämnas i dubbla sopsäckar till Återvinningscentralen i Arvidsjaur för uppbränning. 

Tillbaka till Frågor och svar


 

Hur ska jag veta vad som är farligt avfall?

Produkter som är skadliga för människor och miljön räknas som farligt avfall. I ett vanligt hushåll kan det t.ex. vara kemikalier, lim- och färgrester, läkemedel och mediciner, elektronik, lågenergilampor, lysrör, kyl- och frysskåp och batterier. Farligt avfall får INTE blandas med övrigt avfall eller spolas ner i avloppet då det utgör stor risk för människa och miljö. 

Tänk på att inte blanda olika medel, utan lämna in dem var för sig. Kontrollera också att förpackningen inte läcker. Allt detta gör man för att olika medel ska kunna behandlas på rätt sätt, men också för att inte utsätta de personer som ska handskas med avfallet för några risker. Förpackningar med rester av kemikalier ska lämnas som farligt avfall till Arvidsjaurs återvinningscentral. Läkemedel lämnas till apotek och fyrverkerier och explosiva ämnen lämnas till polisen. Gasolbehållare lämnas till återförsäljare. Klicka här för att läsa mer om farligt avfall.

Tillbaka till Frågor och svar


Vad räknas som elavfall?

Till elavfall räknas alla produkter med sladd eller batteri. Det är viktigt att du lämnar in det för återvinning då det innehåller material som kan bli till nya produkter. De kan även innehålla miljöfarliga ämnen så som kvicksilver, bly, kadmium och freoner som är farligt för människa och miljö.

Lösa småbatterier kan lämnas i en batteriholk vid återvinningsstationen. Produkter med inbyggda batterier lämnas med annat elavfall till Arvidsjaurs ÅVC. Bilbatterier kan även dem lämnas till kommunens återvinningscentral eller till företag som säljer bilbatterier. 

Tillbaka till Frågor och svar


 

Varför ska vi återvinna avfall?

Genom att sortera och återvinna olika sorters avfall tar vi reda på material för miljön-, klimatets och vår egen hälsas skull. Vi sparar energi, koldioxidutsläpp och jungfrueliga material på att återvinna i jämförelse med att bryta nytt, och säkerställer att inga farliga ämnen riskerar att utsätta oss, djur eller natur för skada. Många material kan användas flera gånger om och genom att sortera minskas även det avfall som annars riskerar att hamna på deponi (soptipp).

Tillbaka till Frågor och svar


 

Varför ska jag lämna saker till återbruk? 

Det bästa du kan göra för miljön är att dela, låna, laga och återanvända. Istället för att lämna sakerna som du inte har användning för, till förbränning eller materialåtervinning, kan du lämna dem till återbruk. Ge dina gamla prylar en ny chans genom att lämna dem i Returtältet på ÅVC i Arvidsjaur eller till Ånyo Returbutik.

Tillbaka till Frågor och svar 

 


Måste jag sortera mitt avfall?

Att sortera sitt avfall är inte bara ett sätt att skydda människa och miljö och ta tillvara på resurser. Som invånare har du en skyldighet att sortera returpapper, förpackningar, elavfall, batterier, läkemedel och grovsopor. Den skyldigheten är reglerad i lag.

Tillbaka till Frågor och svar

 

Skriv ut: