Mer om förpackningar och tidningar


Varje år samlas en stor mängd förpackningar och Exempel på förpackningarwellpapp in. Tidningar och förpackningar lämnar du på återvinningsstationer.

Förpackningar i ett kretslopp

Alla förpackningar som samlas in återvinns till nya förpackningar eller nya produkter. Hård plast kan bli allt från sopsäckar och bullerplank till diskborstar och blomkrukor. Förpackningar av mjuk plast går till energiutvinning. Glas, wellpapp och pappersförpackningar blir framför allt nya förpackningar. Metallförpackningar kan bli järnvägsräls, bilkarosser, armeringsjärn och mycket annat.

Producentansvar

Det är företag som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar som ansvarar för att förpackningar samlas in och återvinns. Systemet kallas producentansvar. Förpackningsproducenterna har bildat fem materialbolag som samarbetar under namnet Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. All verksamhet bedrivs utan vinstsyfte.

Förpackningssortering

Alla förpackningar ska vara tömda och rengjorda. Förpackningar med olika material ska separeras. Om det inte går att skilja de olika materialen åt, sortera förpackningarna efter det viktmässigt dominerande materialet.

Hur sortera olika förpackningar?

Läs mer här om hur du sorterar.

 

 

Förpacknings- och tidningsinsamlingens hemsida

Ring kundtjänsttelefon för att få personlig service. Där kan du lämna synpunkter på skötsel av din återvinningsstation och få svar på frågor.

tel: 0200-88 03 11

Skriv ut: