Hushållsavfall

SopkärlHushållsavfall är enligt defintionen hushållsavfall från hushåll eller jämförligt avfall från annan verksamhet.

Hushållsavfall hämtas i normalfallet varannan vecka. Insamlat hushållsavfall levereras efter mellanlagring till Boden Energi AB för förbränning med energiutvinning. Det är viktigt att hushållsavfallet som läggs i det gröna kärlet enbart innehåller brännbara material. Tex matrester, hushållspapper, blöjor, bindor, dammsugarpåsar. Övrigt hushållsavfall till exempel farligt avfall, el-avfall, restavfall eller grovavfall kan lämnas på Återvinningscentralen (ÅVC).

Förpackningar och tidningar lämnas till en återvinningstation (ÅVS).

 

Hämtningsdagar ska ditt sopkärl, om du vill ha det tömt, placeras i infart vid bakkant av trottoar (tomtgräns). Kärlet ska vara fritt stående, fullt synligt och lockets öppning vänt mot vägen. Med denna åtgärd säkerställer du att kärlet blir tömt. 

Läs mer om sophämtning här

   
Observera att du inte ska lägga aska i sopkärlet.  Aska får du lämna gratis på närmast bemannad återvinningscentral.

 

 

 


 

Skriv ut: