Grovavfall

Grovavfallet är större saker som inte går ner i soptunnan som till exempel möbler, cyklar, pulkor. 

Till grovavfall räknas metallskrot, trä, trädgårdsavfall, brännbart samt isolering och gips.

På återvinningscentralerna kan du som privatperson kostnadsfritt lämna ditt grovavfall. De har bemannade öppettider för att personal alltid ska finnas till hands och hjälpa dig med sorteringen. Du hittar öppettiderna i spalten till höger.

För att läsa mer om vilket avfall man kan lägga i de olika fraktionerna och vad som händer med det sedan, använd menyn till vänster.

På återvinningscentralerna tar vi emot följande avfallsslag:

  • Betong och tegel
  • Brännbart avfall, som plastmattor, textilier, brännbara möbler
  • Deponirester, som köksporslin, dricksglas samt möbler och husgeråd av blandmaterial
  • Elektronikavfall, som radio, tv, småapparater, spisar, tvättmaskiner, glödlampor
  • Förpackningar och tidningar
  • Metallsskrot, som cyklar, utegrillar, kortare järnrör med mera
  • Träavfall
  • Trädgårdsavfall
  • Vitvaror

Däremot kan du inte lämna bildäck på återvinningscentralen. De ska lämnas till försäljare av däck.
Läkemedel lämnas till Apoteket.

Skriv ut: