Kemikalier


Kemikalier räknas alltid som farligt avfall. Det är därför viktigt att du lämnar dina kemikalier på återvinningscentral och märker förpackningen med innehåll. Exempel på kemikalier är bekämpningsmedel, spillolja, lösningsmedel, starka rengöringsmedel med mera. En tumregel är att om en kemisk produkt är märkt med varningstext så bör resterna hanteras som farligt avfall.

LÖSNINGSMEDEL

Exempel på lösningsmedel är thinner, lacknafta, aceton, bensin eller fotogen. När du lämnar in lösningsmedel till ÅVC är det viktigt att du inte blandat ihop resterna och att innehållet tydligt framgår. Använd helst originalförpackningen. Försök att använda så lite lösningsmedel som möjligt. Målar du behöver du inte rengöra penslarna för varje dag utan kan spara dem i vatten eller i en plastpåse över natten.

RENGÖRINGSMEDEL

Olika typer av starka rengöringsmedel, även propplösare och klorin, får inte hamna i soporna eller hällas ut i avloppet mer än vid normal användning. Fler exempel på rengöringsmedel är silverputs, kalkborttagare, polish, blekmedel och ugnsrengöringsmedel. Lämna in rester av rengöringsmedel i ursprungsförpackningarna till ÅVC. Helt tomma förpackningar till förpackningsinsamlingen.

ÖVRIGA KEMIKALIER

En bra tumregel är att om en kemisk produkt är märkt med varningstext så bör resterna hanteras som farligt avfall.

Skriv ut: