Farligt avfall

Farligt avfall är precis som namnet anger avfall som är så farligt att det inte får komma ut i naturen utan måste omhändertas på ett speciellt sätt.

Exempel på farligt avfall som kan finnas i hemmet är:exempel på farligt avfall

 

Om du klickar på namnet på avfallet i listan ovan så får du veta lite mera om de olika typerna.

Farligt avfall ska du inte slänga i hushållssoporna eller hälla ut i avloppet!

 

Samla ihop ditt farliga avfall och lämna in det till ÅVC i Arvidsjaur. Det är ditt bidrag till kommande generationer och till en bättre miljö.

 

Tänk på att:

Farligt avfall måste hanteras varsamt.
För att avfallet ska kunna tas omhand på ett bra och säkert sätt är det viktigt att du tänker på följande:

  • Blanda inte olika medel, utan lämna in dem var för sig
  • Kontrollera att förpackningarna är hela och inte läcker
  • Använder du en annan förpackning än den ursprungliga måste du skriva tydligt vad den innehåller

 

Batteriinsamlingens hemsida

"i allt som rör sig, lyser eller låter, finns ett batteri som ska lämnas åter"

  

Skriv ut: