Brännbart avfall

Ditt brännbara avfall lämnar du på återvinningscentral.

Detta kan du lämna:

Exempel på brännbart avfall är plaster, tapeter, slang, mattor, frigolit, gummi, läder, pärmar, skor, skumgummi, väskor, textilier, madrasser, soffkuddar, heltäckningsmattor, plast- och linoleumgolv, sågspån, plasttak, pulkor och tefat, plastleksaker, plastmöbler, presenningar, tapeter, plexiglas, glasfibervävmed mera.

 

Vad händer sedan?

Denna avfallsfraktion körs till avfallsförbränning vid Boden Energi så att man kan utvinna energi ur soporna.

Avfall som inte får läggas i brännbart:

  • Well och kartong - lämnas till materialåtervinning
  • Trä - lämnas till flisning
  • Inte brännbart avfall; exempel är vitvaror, bildelar, cyklar, betongavfall, tomfat. 
  • Farligt material; exempel är olje- och kemikalierester, gasflaskor
  • Material som innehåller för stora enheter, 20 x 20 x 80 cm, är balat eller pulvriserat. Exempel på detta kan vara långa plankor och brädor, pappersbalar, spån och spannmålsavfall (till materialsortering). 
  • Material som medför hanterings- eller eldningstekniska problem; exempel är trädgårdsavfall  och djurspillning.

 

 

 

 

Skriv ut: