Brännbart avfall

Ditt brännbara avfall lämnar du på återvinningscentral.

Detta kan du lämna:

Exempel på brännbart avfall är tapeter, slang, mattor, markisolering, gummi, läder, pärmar, skor, skumgummi, väskor, textilier, madrasser, soffkuddar, heltäckningsmattor, plast- och linoleumgolv, plasttak, pulkor, plastleksaker, plastmöbler, presenningar, plexiglas, glasfibervävmed mera.

 

Vad händer sedan?

Denna avfallsfraktion går till avfallsförbränning och där utvinns energi ur soporna.

Avfall som inte får läggas i brännbart:

  • Wellpapp och kartong - lämnas till materialåtervinning
  • Trä - lämnas till flisning
  • Inte brännbart avfall; exempel är vitvaror, bildelar, cyklar, betongavfall, tomfat. 
  • Miljöfarligt material; exempel är olje- och kemikalierester, gasflaskor
  • Material som innehåller för stora enheter, 20 x 20 x 80 cm, t.ex. stoppade möbler, dessa lämnas i fraktionen stort brännbart. 

 

 

 

Skriv ut: