Källsortering

 

Klicka på bild på exemplariskt soprum.(jpg 131 Kb) Öppnas i nytt fönster

Källsortering innebär att man sorterar avfallet där det uppstår, vid källan, till exempel i ditt hem.

Du sorterar ut farligt avfall och lämnar det till återvinningscentral. Förpackningar, tidningar och batterier lämnar du på en återvinningsstation. Matresterna och det brännbara avfallet som blir kvar, i det gröna kärlet. Ditt grovavfall lämnar du på återvinningscentral.

 

 

Hur vet jag om det är en föpackning eller tidning?

Ibland kan det vara svårt att veta vad som ska sorteras som vad. Ett bra sätt att börja är att ställa sig frågan:

Är det en trycksak* eller förpackning av något slag?
(*tidningar, tidskrifter, reklamblad etc.)

Svarar du Ja på frågan kan du lämna avfallet på en återvinningsstation

Svarar du Nej på frågan ska avfallet lämnas in vid återvinningscentral eller lämnas i hushållssoporna.

Återanvändning

Det du kastar kan bli till nytta för någon annan. Återanvändning är när du inte längre vill ha kvar dina saker och låter någon annan fortsätta att använda dem. Det kan gälla möbler, tavlor, böcker, hushållsredskap, CD- och LP-skivor med mera. Återanvändning är energisnålt och innebär en god hushållning med jordens resurser.

Lämna in det som går att använda till Ånyo

  

Länk till sopor.nu

 

Kampanjsida Avfall blir energi

Skriv ut: