När kommer sopbilen?

Hushållssoporna hämtas varannan vecka. I listan nedan ser du vilka dagar som är aktuella för ditt område. Se till att sopkärlet är utställt i god tid, kl 05:00 på tömningsdagen och att kärlet är rättvänt, dvs. att handtaget i kärlets övre kant vänds från vägen. På vintern är det bra om du sopar bort eventuell snö som sitter på locket innan kärlet ställs ut. Kärlet ska vara fritt stående, fullt synligt och lockets öppning vänt mot vägen. Med denna åtgärd säkerställer du att kärlet blir tömt.

Slinga 1.  Måndag udda vecka.   Bil: Sidlastare

Fjällbonäs – Deppis - Renträsk –  Pjesker - Norra Holmnäs – Voutner - Lauker – Åkroken – Njallejaur – Viståsen – Rättsel – Ljusträsk – Pilträsk – Östra granberg – Lomträsk – Auktsjaur – Rönnberg – Akkavare.

Slinga 2.  Tisdag udda vecka.   Bil: Sidlastare

Björkliden – Glottje – Kronogård – Nuortejaur – Utterbacken - Strittjomvare - Östansjö – Strömnäs - Suddesjaure - Brännudden – Norrstrand – Lappvallen – Lövudden - Abraure - Gitton - Varasviken – Rävudden - Norra Bergnäs – Rebnis – Örnvik - Siksele - Galtisjaure - Stensund – Svannäs – Arjeplog.

Slinga 3.  Tisdag udda vecka.    Bil: Baklastare

Arjeplog - Dainak - Geigo - Vaxborg - Maskaure - Gransel - Innervik - Racksund – Arjeplog.

Slinga 4. Onsdag udda vecka.    Bil: Sidlastare

Arvidsjaur område 1

Slinga 5.  Torsdag udda vecka.    Bil: Baklastare 

Rönnliden - Gardejaur - Rismyrheden - Hedberg – Sjnjerravägen (Treskifte) - Mausjaur - Storberg - Sjöträsk - Renvallen – Arvidsjaur.

Slinga 6.  Torsdag udda vecka.    Bil: Sidlastare

Arjeplog Öberget, område 2
Arvidsjaur område 4

Slinga 7.  Fredag udda vecka.    Bil: Sidlastare

Arvidsjaur - Abborrträsk - Saltmyran - Hålbergsliden - Svartliden - Snöbränna - Brännberg – Lappträsk/Moräng – Svanträsk - Järvträsk - Högheden - Södra Sandträsk - Utterliden - Baktsjaur – Bäcknäs –Grundträsk – Ånäset – Aspliden.

Slinga 8.  Måndag jämn vecka.    Bil: Sidlastare

Arvidsjaur – Långudden - Fälloheden - Allejaure – Lövlund - Radnejaur – Kålmis – Lundegård -Kurrekveik – Vaxholm/Ånge – Långviken - Mellanström - Maddaur - Sjulnäs – Nyliden – Reback - Slagnäs -  Gullön – Bergnäsudden - Fiskträsk - Avaviken – Renviken – Månsträsk - Kläppen – Tallmo – Arvidsjaur.

Slinga 9. Tisdag jämn vecka.    Bil: Sidlastare

Arvidsjaur område 3 – Grästjärn - Tjappsåive  - Moskosel samhälle.

Slinga 10.  Onsdag jämn vecka.    Bil: Sidlastare

Arjeplog område 1 – Baktåive – Norrmalm - Övre långträsk.

Slinga 11.  Torsdag jämn vecka.    Bil: Sidlastare

Arjeplog – Lippiudden – Racksund – Båtsjaur – Laisvallby – Laisvall – Adolfström -  Loholm.

Slinga 12.  Torsdag jämn vecka.    Bil: Baklastare 

Arjeplog - Silvervägen till Norska gränsen  –  Arjeplog - Vouggatjålme - Tjärnberg - Laisvik – Bougt.

Slinga 13.  Fredag jämn vecka.    Bil: Sidlastare

Glommersträsk samhälle - Svedjan - Arvidsjaur område 2

 

Om inget annat annonserats töms ditt kärl på ordinarie tömningsdag trots att det är röda dagar. Är du osäker ring vår kundtjänst på 0960-15607.

 

• Karta körslingor sophämtning   (pdf)
  
• Områdesindelning Arvidsjaurs tätort   (pdf)


Hur vända kärlet?

Om soporna hämtas med sidlastare ska kärlet placeras så att lockets öppning är mot vägen.

Om soporna hämtas med baklastare så måste sopchauffören dra fram kärlet till sopbilen, så se till att det är snöröjt framför kärlet.

Skriv ut: