Byte av sopkärl

 

Utbyte av befintlig avfallsbehållare mot Sopkärl

en mindre eller större kan

efter ansökan medges om bestämmelserna i renhållningsföreskrifterna om fyllnadsgrad och vikt beaktas och under förutsättning att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

 

Vill du byta storlek på sopkärlet så kontakta Avfallsenhetens kundtjänst på telefon 0960-156 07 eller fyll i och lämna in en blankett.

Byte kan göras vid månadsskifte (om du är i behov av större kärl, görs bytet snarast). Det finns fyra olika storlekar på kärlen. 80 l, 190 l, 370l och 660l.

För byte av sopkärl utgår en avgift enligt avfallstaxan. 

 

Relaterade Länkar

Skriv ut: