Byte av sopkärl

 

Sopkärl 

Utbyte av befintlig avfallsbehållare mot en mindre eller större kan efter ansökan medges om bestämmelserna i renhållningsföreskrifterna om fyllnadsgrad och vikt beaktas och under förutsättning att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

 

Vill du byta storlek på sopkärlet så kontakta Avfallsenhetens kundtjänst på telefon 0960-156 07 eller kundtjanst.avfall@arvidsjaur.se

Byte sker i samband med att kärlet är tomt. Det finns fyra olika storlekar på kärlen. 80 l, 190 l, 370l och 660l.

För byte av sopkärl utgår en avgift enligt avfallstaxan.

Relaterade Länkar

Skriv ut: