Kontakt

Kundtjänst avfallsfrågor:

Sortering/byta sopkärl/ uppehåll i sophämtning:

Telefon: 0960-156 07, e-post: kundtjanst.avfall@arvidsjaur.se

Återvinningscentralen i Arvidsjaur:

Telefon: 0960-156 00

Fakturafrågor:

Telefon: 0960-158 49, e-post: fakturafragor@arvidsjaur.se

Återvinningsbutiken Ånyo:

Telefon: 0960-158 38

Övergripande avfallsfrågor:

Avfallschef Johan Åberg
Telefon: 0960-155 40, 072-215 87 56

E-mail: 

Vill du skicka e-post till någon av Arvidsjaur kommuns medarbetare skriver du adressen så här: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se. Inga å, ä eller ö används.


Förpacknings- och tidningsinsamlingens hemsida

Om du har synpunkter på skötsel av din återvinningsstation eller vill få svar på frågor kan du ringa FTI:s kundtjänsttelefon för att få personlig service.

tel: 0200-88 03 11

 

 

 

 

Skriv ut: