Kompostering

Bild kompostering

Ungefär 40% av ditt avfall är komposterbart. Om du komposterar bidrar du till miljön, kan spara pengar och får ett bra material för jordförbättring, planteringsjord och toppdressing av gräsmattan.

I Arvidsjaurs kommun kan du kompostera trädgårdsavfall utan särskilt tillstånd. Kompostering av matavfall på egna tomten eller för gemensam kompostering av matavfall måste anmälas till miljö- och byggenheten. Om du  har en godkänd kompostanläggning för matavfallet kan du få du rabatt på sophämtningen.

Skriv ut: