Grundavgift

Grundavgiften är kopplad till varje fastighet och är fristående från tömning och behandling av hushållsavfall. Avgiften ska täcka andra kostnader såsom återvinningscentraler, farligt avfall, grovavfall, information, planering och administration.

 Grundavgifter  exkl. moms
 inkl. moms

 En- och tvåbostadshus (villa, radhus)

 575 kr/år  719 kr/år

 Verksamhets/företagslokal

 575 kr/år  719 kr/år

 Flerbostadshus – lägenhet

 320 kr/år  400 kr/år

 Fritidshus/Föreningslokal*

 200 kr/år  250 kr/år

* Gäller föreningar som verkar i egna lokaler som kan jämföras med fritidshus, ex byastugor och dylikt.

Skriv ut: