Övriga avgifter

 

Säsongshämtning från fritidshus - 870 kr inkl. moms

Sophämtning sker 15 maj-15 oktober med 14-dagars hämtning. Kärlet kan användas till och med 15 oktober. Sopkärlet placeras intill sopbilens färdväg på hämtningsdagen. Före respektive efter perioden skall fritidshusägaren ha sopkärlet undanställt.

 

Byte av kärlstorlek– 180 kr inkl. moms

 

Tillfälliga hämtningar – rastplatser m.m.

- Företag, m. fl. kan begära säsongshämtning under tiden 15 maj-15 oktober. Kommunen debiterar enligt taxa.

 

Sophämtning vid tillfälliga arrangemang-150kr/inkl moms+kostnaden för tömning av aktuellt kärl.

-Kund hämtar och lämnar tillbaka kärl. Kommunen tillhandahåller kärl och rengör dem efter återlämnande.

Kostnad för tömning av kärlet se prislista här.

 

Latrinhämtning - 250 kr/inkl. moms för engångskärl inkl. hämtning.

Endast latrinbehållare köpta hos Arvidsjaurs kommun godkänns. Dessa finns att köpa via återvinningsbutiken Ånyo, Stationsgatan 31 samt ÅVC i Arvidsjaur. Behållare placeras vid sopkärlet på hämtningsdagen.

Skriv ut: