Hämtnings- och behandlingsavgift

Kärl får endast innehålla brännbart hushållsavfall från hushåll eller jämförligt avfall från annan verksamhet. Kärl med uppenbart felaktigt innehåll töms inte.
Avgiften avser tömning av kärl var 14:e dag enligt fastställt schema. Priserna gäller from 20200101.

 

 Kärl  Avgift år exkl. moms
 Avgift år inkl. moms
 80 l  1200 kr  1 500 kr

 190 l

 2 592kr  3 240 kr

 370 l

 3 224 kr  4 030 kr
 660 l  5 768 kr  7 210 kr
 K80 l*  696 kr  870 kr
 K190 l*  1 560 kr  1 950 kr
 K370 l*  1 936 kr  2 420 kr

 

 

* Avgift för hushåll med godkänd kompost. Kompostering av hushållsavfall får ske på den egna fastigheten i godkända kompostbehållare. Anmälan måste dock göras till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden och godkännande utfärdas innan nedsättning av avgiften enligt ovan erhålls.

 

Avgift för extrahämtningar

 Behållare
 Avgift/kärl
 exkl. moms
Avgift/kärl
inkl. moms

 80 l

 68 kr
 85 kr

 190 l

 112 kr
 140 kr

 370 l

 160 kr
 200 kr
 660 l
 240 kr
 300 kr
Skriv ut: