Bestämmelser


Hämtnings- och behandlingsavgiften av hushållsavfall debiteras månadsvis.
Grundavgift samt sophämtning för fritidshus och slamtömning debiteras en gång per år av kommunen. Övriga avgifter debiteras löpande under året. Fastighetsägaren är betalningsansvarig.

För tillämningen av taxan ansvarar Samhällsbyggnadsförvaltningen/Avfallsenheten. När taxan i övrigt saknar tillämplig bestämmelse om avgift skall särskilt avtal upprättas.

 

Skriv ut: