Taxa på Återvinningcentralen

Avfall från hushåll

 
 Pris
 Grovavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall  Gratis


Avfall från företag och verksamheter samt avfall från privatpersoner som ej räknas som hushållsavfall, exempelvis osorterat avfall.
Avgifterna inkluderar i förekommande fall avfallsskatt.
Moms tillkommer på samtliga avgifter.


 
 Pris
 Förpackningsavfall och tidningar  Gratis
 Kyl och frys  Gratis
 Elektronik med producentansvar  Gratis
 Mindre mängd div. avfall (max. en släp)
 som sorteras av avfallslämnaren
 598 kr/gång
 Brännbart avfall < 0,8 m  1254 kr/ton
 Brännbart, överstort material  1710 kr/ton
 Restavfall till deponi (ej bränn- el. återvinningsbart)  1955 kr/ton
 Järn och metallskrot  Gratis
 Träavfall, behandlat  650 kr/ton
 Träavfall, rent, obehandlat  250 kr/ton
 Trädgårdsavfall, ris  250 kr/ton
 Trädgårdsavfall, gräs, löv  Gratis
 Matfett  5 kr/kg
 Fyllnadsmaterial*  150 kr/ton
 Aska från ved- flis- och torveldning  1000 kr/ton
 Slaktavfall  420 kr/ton
 Stubbar  150kr/ton
 Avfall till sortering mindre än 10 m3
 10-20 m3
 20-40 m3
 1400 kr/ton + 4000 kr
 1400 kr/ton + 8000 kr
 1400 kr/ton + 16000 kr


*) För konstruktionsarbete inom området. Tas endast emot om det finns behov.

Farligt avfall, specialavfall

 
Pris
 Spillolja  4 kr/liter
 Oljefilter  8 kr/kg
 Smörjfett 20 kr/kg
 Absorbenter förorenade med olja  8 kr/kg
 Oljeavfall fast (jord)**  10 kr/kg
 Hydraulslang  7,5 kr/kg
 Impregnerat trä  1800 kr/ton
 Asbest*  5kr/kg
 Kvicksilver, instrument, komponenter  125 kr/kg
 Aerosoler  10 kr/kg
 Färg- och lackavfall  8 kr/liter, kg
 Lösningsmedel/Bensinrester  10 kr/kg
 Bekämpningsmedel  20 kr/kg
 Vattenbaserad lösning med glykol  5 kr/kg
 Småkemikalier  50 kr/kg
 Rengöringsmedel  10 kr/kg
 Läkemedelsrester  20 kr/kg
 Litiumbatterier (ej småbatterier)  80 kr/kg
 NiCdbatterier (ej småbatterier)  10 kr/kg
 Riskavfall (smittförande, stickande, skärande)  20 kg/kg

*Endast små mängder tas emot, ska vara inplastat och väga max 30kg/gång.

** Endast mindre mängder, kapacitet beroende på hur mycket som redan finns i lager. Kontakta personalen i förväg.


Övriga tjänster

 
Pris
 Vägningstjänst (utan avfallsleverans) 130 kr/vägning
 Skrotning av husvagn inkl intyg 1500kr/st
 Maskinarbete - Hjullastare 600 kr/tim

 Skriv ut: