Riksfärdtjänst

Ska du resa till andra platser i Sverige? Om du på grund av ditt funktionshinder inte kan resa till normala resekostnader så kan du ha rätt till riksfärdtjänst.

Vad är riksfärdtjänst?

Riksfärdtjänsten är specialiserad på att samordna resor med tåg, flyg, båt med taxi eller specialanpassade fordon. Riksfärdtjänsten är fristående från transportföretagen och ska göra det möjligt för personer med funktionshinder att kunna resa inom Sverige.

Vem får resa med riksfärdtjänst?

För att bli beviljad riksfärdtjänst så måste du uppfylla dessa villkor:

  • Du kan inte genomföra resan till normala resekostnader, utan ledsagare på grund av ditt funktionshinder.
  • Du genomför resan för rekreation, fritidsaktivitet eller annan enskild händelse.
  • Du genomför resan inom Sverige och från en kommun till en annan kommun.
  • Du genomför resan med taxi eller särskilt anpassat fordon och med ledsagare.
  • Din resa bekostas inte av staten, kommunen eller landstinget.

Om du behöver en ledsagare vid resan, så gäller även tillståndet för ledsagaren. Behovet av ledsagare måste vara knutet till själva resan och inte till vistelsen vid resmålet.

Hur ansöker man om riksfärdtjänst?

Regionala Kollektivtrafikmyndigheten (RKM) Norrbotten handlägger färdtjänst- samt riksfärdtjänsresor för Arvidsjaurs Kommun.

Kontakt med handläggare

Telefontid: Måndag-fredag, klockan 10.00-12.00

Telefon: 0926-752 77

E-post: fardtjanst@rkmbd.se

Kom ihåg att ansöka i god tid.

 

 

 

Skriv ut: