Personliga hjälpmedel i hemmet

För att du som har funktionshinder ska kunna bo kvar och leva ett så självständigt liv som möjligt i ditt hem kan kommunen bidra med olika hjälpmedel.

Om du har en funktionsnedsättning som påverkar dina möjligheter att klara dina dagliga aktiviteter kan du vara i behov av ett hjälpmedel. Kommunen ansvarar för merparten av personliga hjälpmedel för vuxna.

Individuell utprovning

Hjälpmedel är en del av rehabiliteringen/habiliteringen och utprovas individuellt till dig genom en bedömning, inom kommunen är det vanligast att en arbetsterapeut eller sjukgymnast gör bedömningen och provar ut hjälpmedlet i hemmiljön.

Så här gör du för att anmäla behov av hjälpmedel

Arbetsterapeut eller sjukgymnast kan göra hembesök hos dig för att göra en bedömning av dina behov och provar ut hjälpmedel för att göra det lättare i det dagliga livet. Exempel på sådana hjälpmedel är innerollatorer, rullstolar, duschpallar och toaförhöjningar. Om du har behov av hjälpmedel kan du kontakta oss direkt.

Avgifter för hjälpmedel

För en del hjälpmedel betalar du en egenavgift och i vissa fall tillkommer en hembesöksavgift.

Om ditt hjälpmedel inte fungerar eller går sönder

Kontakta din sjukgymnast eller arbetsterapeut.

Återlämning

De flesta hjälpmedel som du använder i ditt eget hem är ett lån och ska återlämnas när du inte längre behöver dem. Du ansvarar själv för återlämningen, hjälpmedlet ska vara rengjort. Vid frågor kontakta din arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Relaterade sidor

Med stöd av det kommunala bostadsanpassningsbidraget kan du som har en funktionsnedsättning göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv.

Bostadsanpassning

Agneta Sandman

Arbetsterapeut

Telefon: 0960-165 21
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Ida Hägglund

Arbetsterapeut

Telefon: 0960-155 92
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Kristina Grahn

Arbetsterapeut

Telefon: 0960-155 89
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Sjukgymnast Viktor Lilja

Viktor Lilja

Sjukgymnast

Telefon: 0960-15593
Mobil: 070-255 61 03
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: