Öppet hus Individ- och familjeomsorgen 5/12

Socialnämnden har öppna möten dit alla är välkomna. Måndagens möte hade Individ- och familjeomsorg som tema.

Anna Lindbäck, som är chef för IFO (Individ- och familjeomsorgen), inledde och hon la fokus på stödet till barn och unga. Socialnämnden uttalade mål är att skyddet av barn och unga ska prioriteras.

Nanna Rehnfeldt, är socialsekreterare för ensamkommande flyktingbarn. Under 2015 kom väldigt många men under 2016 har kommunen bara fått tre anvisningar. Nanna finns också med i en grupp som arbetar med demokratifrågor för barn och unga.

Christina Lundström berättade om de olika samarbeten som pågår där Arbetsförmedlingen och kommunens arbetsmarknadsenhet finns med. Det största arbetet görs för och tillsammans med ungdomar 18-26 år, här ingår även skolan eftersom uppföljningsansvaret för de som avbrutit gymnasiestudier finns med.

Mona Larsson Dalberg arbetar på Pärlan som är kommunens missbruksenhet. Pärlan använder evidensbaserade metoder i öppenvård, bl. a med haschavvänjning och återfallsprevention. Pärlan har öppet för besökare tre dagar per vecka och besöken där är ofta ett av stegen för att komma tillbaka till ett normalt arbetsliv.
Skriv ut: