Telefonnummer i akuta lägen

112 SOS Alarm

Hit ringer man om man är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Beroende på vad det gäller kan man få hjälp av t.ex ambulans, brandkår eller polis.

När socialkontoret är stängt och du behöver hjälp med akuta sociala frågor kan du ringa 112.
Polisen, hälsocentralen och SOS Alarm har tillgång till aktuella kontaktuppgifter till socialtjänsten

114 14 Polisen

Polisens telefonnummer för ärenden som inte är akuta, till exempel en polisanmälan. Man kan ringa hit var man än är i landet och bli kopplad till närmsta polismyndighet. Om man är utomlands och vill ringa polisen så ringer man 0046-77-114 14.

1177 Sjukvårdsrådgivningen

Om du inte upplever att ditt problem inte är så akut att du behöver ringa 112 utan i första steget behöver upplysningar kring sjukvård kan du ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.
Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning via 1177. Den har öppet dygnet runt.

020-22 00 60 Nationella hjälplinjen

Hit kan man ringa om man har en psykisk kris eller befinner sig i en annan svår livssituation, för att få rådgivning och stöd

116 111 Barnens hjälptelefon BRIS

Till Bris kan man ringa om man vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

077-150 50 50 Vuxentelefon om barn BRIS

BRIS tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få stöd samt information om var du kan vända dig för att få ytterligare hjälp. Varje samtal besvaras av en erfaren person på BRIS och du kan självklart vara anonym.

Samtalet kostar som ett vanligt telefonsamtal. Vardagar kl 11-13.

020-50 50 50 Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Man kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

0200-21 20 19 Brottsofferjouren

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan man ringa och vara anonym om man vill och få stöd och information.

 

Skriv ut: