Taxa inom vård och omsorg

 

Kommunfullmäktige har antagit taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade.

Taxorna gäller fr.o.m 2024-03-01.

 

Hemtjänst

En uppdelning med hänsyn till behovet av hjälp görs i fem olika grupper. Vilken hjälp du beviljas påverkar vilken nivå du hamnar på. Avgiftsnivåerna i Arvidsjaurs kommun är följande: 

Omsorgsnivå 1                                860 kr/månad

Omsorgsnivå 2                             1 289 kr/månad

Omsorgsnivå 3                             1 719 kr/månad

Omsorgsnivå 4                             2 149 kr/månad

Omsorgsnivå 5                             2 575 kr/månad

Avgiften är max 2 575 kr.

 

Stöd i boendet

Avgift för stöd i boendet beräknas utifrån din årsinkomst, omfattning på insatserna påverkar inte avgiften. Om du inte lämnar inkomster kan vi inte beräkna din avgift, du får då betala den högsta avgiften (motsvarande inkomstklass 7). Avgiften ingår i maxtaxan som är 2 575 kr.

Stöd i boendet, inkomstklass 1: 0 - 88 000 kr/år                              174 kr/månad

Stöd i boendet, inkomstklass 2: 88 001 - 105 000 kr/år                    245 kr/månad

Stöd i boendet, inkomstklass 3: 105 001 - 120 000 kr/år                  419 kr/månad

Stöd i boendet, inkomstklass 4: 120 001 - 140 000 kr/år                  522 kr/månad

Stöd i boendet, inkomstklass 5: 140 001 - 165 000 kr/år                  624 kr/månad

Stöd i boendet, inkomstklass 6: 165 001 - 195 000 kr/år                  706 kr/månad

Stöd i boendet, inkomstklass 7: 195 001 -  kr/år                              849 kr/månad

 

Hemsjukvård

Hembesök av distriktssköterska, sjuksköterska,arbetsterapeut, sjukgymnast 300 kr.

Sjukvårdande behandling 300 kr.

Första hembesök av arbetsterapeut för utprovning av hjälpmedel 300 kr, tillkommer avgift för de olika hjälpmedlen.

Avgift för hemsjukvård 500 kr/månad.

  

Trygghetslarm

Avgift för trygghetslarm 270 kr/månad.

 

Närståendestöd

Avgiften för närståendestöd är samma avgift som för hemtjänst.

 

Matdistribution

Avgift för matdistribution 63 kr/portion.

 

Korttidsboende

Avgift för omvårdnad: 86 kr/dygn, max 2 575 kr/månad.

Avgift för kost: 157 kr/dygn, max 4 700 kr/månad.

 

Vård- och omsorgsboende

Omvårdnad: Max 2 575 kr/månad.

Kost: 4 700 kr/månad.

Hyra tillkommer.

Uträkning av hemtjänst- och vårdavgift

Avgiften beräknas individuellt utifrån aktuella förvärvs- och kapitalinkomster. Bostadsbidrag, bostadstillägg och särskilt bostadsbidrag anses som inkomst. Förmögenhet påverkar inte avgiftsunderlaget.

Avgiftsbefrielse

Vid frånvaro reduceras avgift för hemtjänst, boendestöd samt omvårdnad och kost i vård- och omsorgsboende med 1/30 del för varje frånvarodag.

 

Om du har frågor angående taxa så kan du kontakta avgiftshandläggarna.

 

 

Ann-Marie Enberg

Avgiftshandläggare

Telefon: 0960-157 25
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Catrin Höglander

Avgiftshandläggare

Telefon: 0960-157 15
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: