Tandvård

Om du har ett stort omsorgsbehov eller funktionsnedsättning kan du ha rätt till tandvårdsintyg och uppsökande tandvård.

Tandvårdsintyg och uppsökande tandvård

Tandvårdsintyg ger dig rätt till tandläkarbesök för nödvändig tandvård inom högkostnadsskyddet. Till nödvändig tandvård räknas åtgärder som gör att du kan äta, åtgärder som lindrar smärta och obehag i munnen samt förebyggande tandvård. Uppsökande tandvård innebär hembesök av tandvårdspersonal en gång per år. De gör en hälsokontroll i din mun och ger dig råd om daglig munvård.

Vad kostar det?

Du får betala samma avgift för nödvändig tandvård som för besök på Hälsocentralen. Uppsökande tandvård en gång per år är gratis.

Vem kan ha rätt till tandvårdsintyg och uppsökande tandvård?

  • Person som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för och som har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser.
  • Person som får varaktig och omfattande hemsjukvård.
  • Person som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
  • Person som bor i egen bostad och har ett varaktigt behov av omfattande personlig omvårdnad under större delen av dygnet, det vill säga minst tre gånger per dygn samt antingen tillsyn under natten eller larm. Detta ska gälla oavsett vem som utför omvårdnaden.

Så här gör du för att ansöka om tandvårdsintyg och uppsökande tandvård

Om du vill ansöka om tandvårdsintyg och uppsökande tandvård ska du ta kontakt med kommunens biståndshandläggare eller kontakta din hälsocentral. Kommunens biståndshandläggare har telefontid måndag-fredag klockan 08.00-09.30

Sara Juuso, telefon: 0960-157 99

Emma Wendt, telefon: 0960-157 16

Marie Dahlgren, telefon: 0960-157 95

Malin Bokstrand (LSS) telefon: 0960-165 57

 

Skriv ut: