Rehabilitering

En funktionsnedsättning på grund av skada, sjukdom eller ålder kan påverka dina möjligheter att utföra dagliga aktiviteter.

Kommunen har rehabiliteringsansvar för dig som bor i vård- och omsorgsboende, vistas i dagverksamhet eller har behov av hemsjukvård. Utifrån dina behov och önskemål är vårt mål att skapa förutsättningar för att du ska vara så självständig och delaktig som möjligt.

Du kanske har svårigheter att klara dusch och toalettbesök, du behöver kanske hjälp med påklädning, matlagning eller ta dig ut på egen hand. Du kan få stöd med anpassning av hemmiljön, utprovning eller anpassning av hjälpmedel eller individuellt anpassad träning.

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster i kommunen provar ut hjälpmedel för att göra det lättare i det dagliga livet. Exempel på sådana hjälpmedel är innerollatorer, rullstolar, duschpallar och toaförhöjningar. Om du har behov av hjälpmedel kan du kontakta oss direkt

Relaterade sidor

För att du som har funktionshinder ska kunna bo kvar och leva ett så självständigt liv som möjligt i ditt hem kan kommunen bidra med olika hjälpmedel.

Personliga hjälpmedel i hemmet

Med stöd av det kommunala bostadsanpassningsbidraget kan du som har en funktionsnedsättning göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv.

Bostadsanpassning

Telefontid måndag-fredag klockan  08.00 – 09.00

Ida Hägglund

Arbetsterapeut

Telefon: 0960-155 92
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Agneta Sandman

Arbetsterapeut

Telefon: 0960-165 21
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Kristina Grahn

Arbetsterapeut

Telefon: 0960-155 89
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Sjukgymnast Viktor Lilja

Viktor Lilja

Sjukgymnast

Telefon: 0960-15593
Mobil: 070-255 61 03
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Relaterade Länkar

Skriv ut: