Hälso- och sjukvård

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Arvidsjaur kommun kan erbjuda hälso- och sjukvård av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Om du får behov av hälso- och sjukvård kontaktar du i första hand din hälsocentral. Det är alltid hälsocentral och sjukhus som ansvarar för läkarinsatser.

I dessa fall har kommunen ansvaret för hälso- och sjukvård 

  • om du bor i vård- och omsorgsboende eller vistas på korttidsboende  
  • om du vistas i dagverksamhet/daglig verksamhet med biståndsbeslut
  • om du har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet (hemsjukvård)
  • om kommunens sjuksköterska utför enstaka hembesök på uppdrag av hälsocentral

Hur får man kommunal hälso- och sjukvård?

Behovet kan påkallas av läkare eller annan personal på hälsocentral eller sjukhus via särskild rutin för vårdplanering. Insatserna planeras tillsammans med Dig som patient och eventuellt någon anhörig.

Vid inskriving i den kommunala hälso- och sjukvården upprättas journal.

Sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt, sjukgymnast och arbetsterapeut arbetar dagtid vardagar. Varje enhet har en patientansvarig sjuksköterska som har huvudansvaret för omvårdnaden.

                                                               

Viktoria Norberg

Chef hälso- och sjukvård

Telefon: 0960-155 79
Mobil: 073-027 24 65
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Pernilla Berggren

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Telefon: 0960-158 68
Mobil: 070-697 93 77
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Relaterade Länkar

 

 

 

 

Skriv ut: