Flyktingmottagning-så fungerar det

 

När en person kommer till Sverige och söker asyl vänder sig den asylsökande till Migrationsverket. Under tiden som ansökan om asyl utreds ansvarar Migrationsverket för flyktingens uppehälle. När en person därefter har fått uppehållstillstånd i Sverige ska personen vända sig till Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen har helhetsansvar för personens etablering i det svenska samhället och det är Migrationsverket som ser till att den nyanlände personen får kontakt med Arbetsförmedlingen. En person som inte är bosatt i Migrationsverkets anläggningsboende har själv ansvar att ta kontakt med Arbetsförmedlingen för att påbörja sin etableringsplan.

Grundkriteriet för att skrivas in vid Flyktingmottagningen i Arvidsjaur kommun är att man omfattas av lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända (2010:197). Under 2017 ska Arvidsjaur kommun ta emot 31 personer från anläggingsboenden runt om i landet. Vid dessa  mottaganden sker ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen.

Det finns flyktingar som kommer till Arvidsjaur och bosätter sig här på egen hand och personer som kommer via anknytning till flyktingar. Dessa personer räknas inte in i de anvisade platserna, men omfattas man av lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända (2010:197), skrivs man in vid Flyktingmottagningen. 

Kommunens ansvar för flyktingmottagning

Kommunen ansvarar för samhällsorientering, svenska för invandrare (kallas även för sfi), skola, barnomsorg och annan kommunal service.

Samhällsorienteringen innebär muntlig och skriftlig information om hur samhället fungerar, till exempel sjukvård, bostad, demokrati och skola och utbildning. Svenska för invandrare och samhällsorientering bedrivs på Sandbackaskolan.

Vad är arbetsförmedlingens ansvar?

Arbetsförmedlingen har det samordnade ansvaret för flyktingars etablering i samhället. Tillsammans med flyktingen och kommunen upprättar Arbetsförmedlingen en etableringsplan, där SFI (utbildning i svenska för invandrare) och samhällsorientering ingår som en del av flyktingens aktiviteter för att komma in i det svenska samhället.

Vuxna flyktingar läser SFI (utbildning i svenska för invandrare) i 2-4 terminer och studierna kan kombineras med praktik eller andra aktiviteter enligt etableringsplanen.

Flyktingarna har sin försörjning genom etableringsersättning, som betalas ut av Försäkringskassan.

Vad har kommunens flyktingmottagning för roll?

Vi har kontakt med migrationsverket och arbetsförmedlingens bosättningsenheten och sköter planering av:

  • boendet, när det gäller det planerade mottagandet
  • den personliga situationen
  • familjeförhållanden
  • Kontakter med olika myndigheter och vi är behjälpliga för att etableringen i samhället ska bli så bra som möjligt.

Vi ska också samverka med Arbetsförmedlingen och flyktingen för att ta fram en etableringsplan, detta görs på Arbetsförmedlingen.

För inköp av möbler, husgeråd, och övrig hemutrustning får flyktingen låna pengar från Centrala studiestödsnämnden (CSN) så kallat Hemutrustningslån. Arvidsjaurborna har varit otroligt generösa och skänkt mycket möbler och husgeråd som gör att man inte alltid måste ta detta hemutrustningslån.

Vad är syftet med etableringen?

Som flykting i Sverige har man rätt till etablering under de första två åren i Sverige. Målet för de vuxna är att var och en ska försörja sig genom arbete. Vi vill att alla nyanlända – unga, vuxna och äldre – ska bli delaktiga i det svenska samhället.

Vad är etableringsersättning?

Man har rätt till etableringsersättning om man omfattas av det statliga ersättningssystemet för flyktingmottagning. Meningen med etableringsersättning är att den ska varaså lik en vanlig lön som möjlig och den bygger på och att man presterar något och är aktiv under 8 timmar/dag, till exempel studerar språk eller är i praktik. Det gör majoriteten av dem som har rätt till etableringsersättning.

Vem har rätt till etablering i Sverige?

Alla personer som flyttar till Sverige och har fått uppehållstillstånd som flykting eller av flyktingliknande skäl eller som anhörig till dessa personer har rätt att få etableringsplan.

Hur lång är etableringsperioden?

Etableringen omfattar vanligtvis de två första åren som personen är nyanländ i kommunen.

Har alla invandrare rätt till etableringsersättning?

Nej. Det är endast nyanlända personer där kommunen får särskilt statsbidrag för etablering som har rätt till etableringsersättning.

Första steget är att folkbokföra sig på Skatteverket för att få de fyra sista siffror i personnumret och kontakta Arbetsförmedlingen. Flyktingmottagningen brukar sköta om anmälan till SFI (utbildning i svenska för invandrare) och barnomsorg.

I dagsläget är cirka 60 personer inskrivna vid flyktingmottagningen i ålder 1-64 år och den största gruppen kommer från Eritrea och Syrien.

 

 

Skriv ut: