Ensamkommande barn och unga

Kommunen har avtal med Migrationsverket om mottagande av asylsökande ensamkommande barn/ungdomar.

Migrationsverket har kostnadsansvar och ansvar för placering i kommunen.

Kommunen ska ansvara för de ungas boende och för att de får stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen.

Det finns ett bemannat stödboende för ungdomarna.

De som har kommit är pojkar i åldrarna 15-17 år, från t ex Irak, Afghanistan och Somalia. Migrationsverket handlägger deras asylansökningar och väntetiden på att få besked varierar.

Mer information kan du få av:

Boendechef

Margareta Persdotter, tfn 0960-158 46 eller 076 – 526 53 33

Socialsekreterare

Marlene Lima 0960-157 57

Mail: förnamn.efternamn@arvidsjaur.se

  

Vill du bli god man för en ensamkommande ung flykting?

När ett barn eller en ungdom kommer till Sverige utan vårdnadshavare ska en god man utses. En god man ska i förälderns ställe ansvara för den unges personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter i övrigt. Barnet bor inte hos gode mannen, vilken inte heller har försörjningsplikt.

Som god man har du kontakt med grupphemmet, den unges socialsekreterare, det offentliga biträdet, skola och sjukvård. Det ställs samma krav på en god man för ensamkommande barn som för övriga gode män – det vill säga att man ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. En god man ska ha grundläggande kunskap i asylprocessen, god kännedom om det svenska samhället, kunskap om barn och ungdomars behov i olika åldrar och förståelse för den unges utsatta situation.  Utbildning anordnas av Överförmyndaren.

En god man måste vara beredd att utföra sitt uppdrag under både dag- och kvällstid. Ibland även med relativt kort varsel. Arvode och omkostnadsersättning utgår.

Vi behöver fler som tar på sig uppdrag som God man för ensamkommande!

För uppdraget som god man eller förvaltare utgår skäligt arvode.

Kontakta Överförmyndare Nina Ask om Du vill veta mer, tfn 0960-155 16 eller via mail: overformyndare(a)arvidsjaur.se

Läs gärna Överförmyndarens information på Arvidsjaurs hemsida.

Skriv ut: