Överklaga ett beslut

Tillsammans med beslutet får du information om hur du överklagar ett beslut du inte är nöjd med.

Din överklagan skickas till den handläggare som fattat beslutet. Överklagan måste vara lämnad  till socialnämnden inom tre veckor från den dag då du fick beslutet. Handläggaren gör då en förnyad bedömning av ditt behov.

Om beslutet inte ändras skickas din överklagan till Förvaltningsrätten som prövar ärendet. Förvaltningsrätten har möjlighet att ändra handläggarens (det vill säga socialnämndens) beslut. 

Överklagan är kostnadsfri.

Skriv ut: