Våld i nära relation

Har du känt dig rädd för och hotad av din partner?
Måste du berätta för din partner om allt du gör?
Känner du dig kontrollerad och ensam?
Känner du att det är din partner som styr ditt liv och bestämmer vad du kan göra?
Upplever du att du anpassar dig till din partner?
Har du tvingats till sexuella handlingar?

Du är inte ensam! Det finns hjälp att få!

Kontakta socialtjänsten, antingen direkt till socialsekreterare, telefon 0960-155 00 växel. Du kan också beställa tid via socialkontorets administratörer,  0960-157 17 eller 0960-165 17

Vid akuta eller brådskande situationer, kontakta Polisen 112:

För andra tjänster eller information hos polisen, ring 114 14

Den här hjälpen kan du få:

  • Information och rådgivning
  • Enskilda stödsamtal, stöd i rättsprocessen och i kontakt med andra myndigheter,
  • Rådgivning för män/kvinnor som utövar våld mot sin partner

Den här hjälpen kan barn få:

  • Information och enskilda stödsamtal

Våld i nära relation

Våld i nära relationer förekommer i alla samhällsklasser och nationaliteter samt i heterosexuella såväl som i homo-och bisexuella relationer. Det är ett samhälls-, folkhälso- och jämställdhetsproblem att människor utsätts för hot och våld inom hemmets väggar och det är ett allvarligt hot mot hälsa, välbefinnande och liv.

I Sverige utsätts ca 25 000 kvinnor för misshandel av sin partner varje år och ca 17 kvinnor dödas av sin partner. Mäns våld mot kvinnor är det brott som kvinnor mest blir utsatta för. Våldet kan bli grövre ju längre tid förhållandet har pågått och det drabbar även barnen i familjen. Det är ett brott som strider mot svensk lagstiftning.

Många som blir utsatta för brott av sin partner lever ändå kvar i relationen under lång tid. Det finns olika förklaringar till att man stannar kvar. Många våldsutsatta personer orkar inte och vågar inte söka hjälp. Många vet inte heller vart de kan vända sig eller vilken hjälp som går att få. Det finns hjälp att få, du är inte ensam!

Samverkan

Det är viktigt att du som blivit utsatt för våld eller är anhörig får ett så bra bemötande som möjligt och rätt stöd vart du än vänder dig. Därför samverkar kommunen, landstinget, polisen, åklagarmyndigheten och kvinnojouren i dessa frågor och de träffas regelbundet för att förbättra och förenkla samarbetet.

Hit kan du vända dig:

HERA Kvinnojour Arvidsjaur
Blir du utsatt för fysiskt , psykiskt och sexuellt våld? V
i lyssnar, ger stöd och du kan vara helt anonym.
Alla kvinnor och tjejer är välkomna !
Telefon:070-275 22 80. Hemsida: www.kvinnojourenhera.se Mail: heraarvidsjaur@telia.com

Brottsofferjouren Piteå- Älvsbyn
Brottsofferjouren är en ideell organisation, religiöst och politiskt obunden, ingen myndighet. Den består av stödpersoner som har utbildning att hjälpa människor som varit utsatta för chockartade upplevelser som t ex våld. Ta kontakt om du varit utsatt för brott.
Jourtelefon: 073- 036 86 69

Kvinnofridslinjen
Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som anhörig eller vän är också välkommen att ringa till oss. Vi har öppet dygnet runt och du ringer oss gratis oavsett var du bor i Sverige. 
Telefon 020-50 50 50 (Ditt samtal syns inte på telefonräkningen).

RFSL:s Brottsofferjour
RFSL arbetar för att homosexuella-, bisexuella-, trans- och queerpersoner ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som andra.
Jourtelefon: 020 – 34 13 16, eller e-post: boj@rfsl.se

I Arvidsjaur finns en lokal samverkansgrupp, S.T.O.P.P, läs mer om den via länken nedan.

Skriv ut: