Spelmissbruk

I Sverige uppger 600 000 personer, cirka 8 procent av befolkningen 16–84 år, att de har någon i sin närhet som har eller har haft spelproblem. I Sverige lever 82 000 barn under 18 år med en vuxen som har ett problemspelande.

Om du eller någon anhörig behöver stöd så vänder ni er till Pärlan, kommunens missbrukenhet.

Telefon 0960-155 59,  0960-157 37 eller 0960-165 18.

Skriv ut: