Förebyggande arbete bland barn och unga

 

Socialförvaltningen  ska  ge ungdomar och deras föräldrar kunskap och stöd. Vi ska verka för att föräldrar och personal som arbetar med barn och ungdomar finner det naturligt att aktivt delta i det förebyggande arbetet.


I Arvidsjaur finns Barn- och ungdomsgruppen som ska

- upprätthålla och förbättra dialog och samverkan mellan de aktörer som arbetar/möter barn och ungdomar i Arvidsjaurs kommun.

- verka för att öka och utveckla barn och ungdomars inflytande i kommunen.

I gruppen ingår ungdomskulturchef, församlingspedagog, områdespolis, skolkurator och socialsekreterare.

Sedan hösten 2014 finns Humlan, kreativ aktivitets och mötesplats. Personal från socialförvaltningen arbetar vissa kvällar tillsammans med personal från andra verksamheter.

Läs mer under UNG på Arvidsjaurs hemsida

 


 

Skriv ut: