Umgängesstöd eller kontaktperson vid umgänge


Kontaktperson vid umgänge

Vid separationer händer det ibland att barn av olika anledningar tappar kontakten med en av sina föräldrar. Stödet via kontaktperson möjliggör att barn och förälder kan mötas och få en relation igen. Insatsen beviljas efter ansökan från barnet (vårdnadshavaren/-arna) eller föräldrarna, eller som en insats med samtycke från föräldrarna efter avslutad utredning enligt 11 kap. 1,2 § SoL. Kontaktpersonens uppgift är att vara neutral mellan föräldrarna och se till att barnet har det bra under tiden som umgänget pågår. Kontaktpersonen lämnar information till ansvarig handläggare om hur uppdraget fortskrider.

Umgängesstöd
Det är domstolen som utifrån barnets behov beslutar om umgänge med umgängesstöd. Stödet ska pågå under en begränsad tid. Umgängesstöd innebär att barnet träffar sin förälder tillsammans med utsedd umgängesstödjare eller familjestödjare.  

Så här går träffarna till
Ni träffas på de tider som domstolen eller familjerätten har bestämt. Inledningsvis i en lokal hos Familjerätten i Arvidsjaur. Här kan barn och föräldrar umgås, leka tillsammans och tillaga medhavd mat. Efter en tid kan träffarna ske utanför lokalen. Umgängesstödjaren/kontaktpersonen kan då finnas med vid överlämningarna.

 

Umgängesstöd
Umgängesstödjaren ska vara ett stöd för barn och föräldrar och kan ge förslag och råd, för att umgänget ska bli så bra som möjligt för barnen. Umgängesstödjaren ser vad som händer i mötet och samtalar med er föräldrar om det. Umgängesstödjaren lämnar information till familjerättshandläggaren som lämnar yttranden till domstolen om hur umgänget fungerar.

Målet med umgängesstöd
Målet med umgängesstöd är att barn och förälder ska utveckla en trygg relation med varandra. Ett annat mål är att ni föräldrar ska samarbeta så bra så att umgänget kan fortsätta utan stöd.

 

Kontakten mellan föräldrarna
Det är bra om ni som föräldrar kan samarbeta med varandra kring umgänget. Ni behöver meddela varandra om någon av er eller barnet blir sjuka och inte kan komma. Ni kan också behöva ses vid inskolningen och vid överlämningar och när ni lämnar information till varandra om barnet.

Skriv ut: