Faderskap eller föräldraskap. Foto Pixabay.

Faderskap eller föräldraskap

Nya regler för föräldraskapspresumtion

  • Från 1 januari 2022 kommer föräldraskap att förutsättas (det vill säga automatiskt registreras) för alla gifta par oavsett kön, vilket innebär att regleringen blir könsneutral och jämlik.

Det innebär också att fler föräldraskap kommer att gälla utan myndighetskontroll. Men att dessa kan hävas om det senare visar sig att förutsättningarna för rättsligt föräldraskap inte är uppfyllda.

Bekräfta att du blivit förälder via Skatteverkets e-tjänst
Ogifta, nyblivna föräldrar kan bekräfta faderskap och föräldraskap via e-tjänst hos Skatteverket. Detta kan göras inom 14 dagar efter barnets födelse.

Du kan använda e-tjänsten om:
– Ni som föräldrar är myndiga och folkbokförda i Sverige när barnet föds.
– Bekräftelsen genomförs och godkänns inom 14 dagar från barnets födelse.
– Båda föräldrarna har e-legitimation

Mer än 14 dagar efter barnets födelse
Skatteverket meddelar Socialnämnden om föräldraskapet inte har bekräftats genom Skatteverkets e-tjänst inom 14 dagar från barnets födelse. Då får mamman ett brev där hon uppmanas att ta kontakt med familjerätten, för att boka tid för att fastställa faderskapet/föräldraskapet och för att eventuellt anmäla gemensam vårdnad.

Om ni inte har möjlighet att använda Skatteverkets e-tjänst eller önskar bekräfta föräldraskapet innan barnets födelse är ni välkomna att kontakta: Daniella Lundgren 0960 16517.

Läs mer via länkarna nedan.

Skriv ut: