Foto Pixabay.

Adoption

Adoption innebär att du tar emot ett barn som ditt eget. Barnet får samma rättigheter som om det varit ditt biologiska barn. För att få adoptera måste du ha fyllt 18 år. Du kan ansöka som gift, registrerad partner, sammanboende tillsammans med din partner eller ansöka som ensamstående.

Gör så här om du eller ni funderar på att adoptera
Ring Familjerätten för ett första informationssamtal. Där får du också anvisning till obligatorisk föräldrautbildning.

Ansökan och utredning
När du skickat in ansökan om internationell adoption och intyg från den obligatoriska föräldrautbildningen inleder familjerätten en medgivandeutredning för att ta reda på om du eller ni är lämpliga som adoptivförälder. Utredningen innehåller bland annat uppgifter om dina personliga egenskaper, sociala förhållanden, nätverk och hälsa. Under utredningen kommer familjerätten att träffa dig eller er för intervjuer, göra hembesök och träffa ert närmaste nätverk. Du kommer också att få lämna uppgifter från olika myndigheter, samt att uppgifter kommer att inhämtas från socialregister och polisens misstanke och belastningsregister

Socialnämnden fattar beslut
När utredningen är klar får du läsa igenom den. Därefter skickas utredningen till socialnämnden som fattar beslut om du ska få ett medgivande att adoptera.

Närståendeadoption
Om du vill adoptera en närståendes barn, till exempel din makes eller makas barn eller en släktings barn, ska du vända dig till tingsrätten i Luleå. Tingsrätten ger sedan familjerätten i Arvidsjaur i uppdrag att utreda.

Efterforskning
Du som är adopterad och vill söka dina rötter kan få hjälp och information om hur du går till väga genom socialförvaltningen 0960-155 00 växel.

Kommunens handläggning är kostnadsfri, däremot får man betala för ansökan hos domstolen.

Skriv ut: