Familjerättens uppgift är att bistå familjer och enskilda i familjerättsliga frågor. Barnets bästa står i fokus.
Familjerättens uppgift är att bistå familjer och enskilda i familjerättsliga frågor. Barnets bästa står i fokus.

Familjerätt

Familjerättens uppgift är att bistå familjer och enskilda i familjerättsliga frågor. Barnets bästa står i fokus. 

Kontaktuppgifter Familjerätten:
Gerd Lundgren 0960-165 18
Mona Larsson Dalberg 0960-155 59
Ann-Sofi Nilsson 0960-157 37
Daniella Lundgren 0960-165 17 (faderskap och föräldraskap)

Familjerådgivningen erbjuder hjälp och stöd till er som par eller familj, som vill få det bättre i er relation eller stöd i er separation. Familjerådgivning är kostnadsfri.
Kontakt familjerådgivare: Solveig Öjebrandt 072 564 57 60

Separation, skilsmässa, barn. Om du vill skiljas vänder du dig till tingsrätten. Du kan ansöka om skilsmässa på egen hand eller gemensamt med din maka eller make. Om ni har minderåriga barn tillsammans får ni vanligtvis sex månaders betänketid innan skilsmässan går igenom.

Bra information och blanketter för att ansöka om skilsmässa finns på Sveriges domstolar www.domstol.se

För dig som är barn. Hur det känns när dina föräldrar skiljer sig är olika. Du kan känna både oro, ilska, lättnad och sorg. Behöver du någon att prata med kan du kontakta elevhälsan på din skola. Du kan också läsa mer på UMO:s webbplats: https://www.umo.se/familj/skilda-foraldrar/

Skriv ut: