Dödsfall och begravning

När man som anhörig eller vän mister en närstående ställs man inför sorg och saknad, men även inför en del praktiska frågor såsom begravning, bouppteckning eller dödsboanmälan.

Begravning
Det är vanligt att man anlitar en begravningsbyrå för de praktiska frågorna. Man kan också själv ordna hela eller delar av arrangemangen kring begravningen, gravplatsen eller gravsättningen.

Det är viktigt att den avlidnes uttalade eller förmodade önskan om begravning, gravskick, gravplats med mera respekteras. Finns det ingen uttalad önskan är det de närmast anhöriga eller närstående som bestämmer. Om närstående saknas är det kommunen via socialtjänsten som ser till att begravningen ordnas på ett värdigt sätt. Om man inte vill anlita svenska kyrkan kan kommunen tillhandahålla en borgerlig begravningsförättare.

Dödsboanmälan
Om tillgångarna i dödsboet inte räcker till annat än begravningskostnaderna och andra utgifter i samband med dödsfallet kan en dödsboanmälan göras. Den ersätter då den sedvanliga bouppteckningen. I boet får då inte finnas fast egendom.

Dödsboanmälan kan endast upprättas av kommunen där den döde bodde. Socialtjänsten upprättar dödsboanmälan.Om tillgångarna i dödsboet inte räcker till begravningskostnaderna kan ansökan om ekonomiskt bistånd göras.

För mer information, kontakta Daniella Lundgren tfn 0960-165 17 eller via kommunens växel 0960-155 00.


 

  • Blomstera Begravningsbyrå. Storgatan 16 a. 0960-102 09.
Skriv ut: