Brottsoffer

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för att brottsoffer och deras närstående får stöd och hjälp, enligt 5 kap. 11 § socialtjänstlagen. Socialnämnden skall också särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp. Lag (2007:225).

Gott bemötande, stöd och bearbetning hjälper
Bemötande, stöd, information och andra lämpliga åtgärder efter brottet kan vara avgörande för brottsoffrets återhämtningsprocess, brottsutredningen och brottsoffrets fortsatta medverkan i rättsprocessen.

De som möter unga brottsoffer (polis, åklagare, domstol, skola, socialtjänst, sjukvård m.fl.) måste vara medvetna om problematiken och hänvisa dem till instanser där de kan få hjälp. Skolan och elevhälsa har en särskilt viktig uppgift i att identifiera ungdomar som behöver stöd, eftersom de sällan söker hjälp själva.

Från 1 januari 2008 ska kommunen kunna erbjuda medling då gärningsmannen är under 21 år

Samverkan mot våld i nära relationer
Våld mot närstående är ett problemområde där socialtjänsten har ett särskilt ansvar. I Arvidsjaurs kommun utgår vi från en gemensam värdegrund för att skydda kvinnor som blir utsatta för misshandel och arbetar förebyggande för att förhindra att kvinnor misshandlas eller utsätts för kränkande behandling.

Socialtjänsten kan erbjuda hjälp med boende, vid behov ekonomisk hjälp samt annat personligt stöd för våldsutsatta kvinnor. Kontakta socialkontoret, dessa frågor prioriteras. Råd och stöd ges både vid personligt besök och via telefon. Socialtjänsten ger också stöd vid din kontakt med polis, advokat, sjukhus etc.

 

 

Relaterade Dokument

Skriv ut: